List of projects

Research

Filter

   

Identification Code Title   ^   v Realization Period   ^   v
GA 206/99/D082 Diversity od lignicolous nonstromatic pyrenomycetes in stands with different structure composition and different types of management 1999 - 2002
GA 206/99/D082 Diversity od lignicolous nonstromatic pyrenomycetes in stands with different structure composition and different types of management 1999 - 2002
GA 206/99/D082 Diversity od lignicolous nonstromatic pyrenomycetes in stands with different structure composition and different types of management 1999 - 2002
GA 206/99/D082 Diversity od lignicolous nonstromatic pyrenomycetes in stands with different structure composition and different types of management 1999 - 2002
C6005910 Zavedení metod sekvenování DNA pro mikroskopické houby 1999 - 1999
Swiss Nat. Sci. Fundation
GA206/99/D083 Srovnávací studie invazních a neinvazních druhů rodu Atriplex 1999 - 2002
GA206/99/1411 Biotic, microclimatic and microhydrologic interactions in the development of mountain peatbogs 1999 - 2001
GA206/96/1115 Developmental dynamics of a mountain landscape: actuo-ecology and palaeo-ecology of the Šumava peatlands 1996 - 1998
IAA6005603 The Late Glacial and Holocene development of the vegetation in the region of Vltavský luh valley 1996 - 1998
Projekt Jeseníky
TH04030244 Biodiversity increase and support of ecosystem services in agricultural landscape through alternative management practices in grasslands and pastures 01/2019 - 12/2022
QJ1320234 Z odpadů surovinami
GAP505/11/0256, GAP504/10/0501 Sukcese vegetace na širších škálách prostředí
GA16-18316S Principy a mechanismy eliminace mikroorganismů hydrodynamickou kavitací
LTAUSA18007 Impacts of climate change and landscape eutrophication on plants and their microbial root communities in the arid and semiarid ecosystems of the United States
Jednoduché zařízení pro regulovanou kultivaci termofilních organismů.
Maximální věk rostliny jako klíčová funkční vlastnost
Růstová strategie trvalek: od buněk k celým rostlinám