List of projects

Research

Filter

   

Identification Code Title   ^   v Realization Period   ^   v
LTT20003 Maximální věk rostliny jako klíčová funkční vlastnost
Evropský agregát Pinus mugo - podíl diferenciace a hybridizace na utváření současné variability
COST E38 Woody roots processes
grant na BF JčU České Budějovice
Diversity of vegetation of Southern Siberia.
In vitro modely pro studium endokrinní disrupce – účinky tradičních a nových typů persistentních organických polutantů
GA16-20569S Role mykorhizních a endofytických hub a jejich vzájemná interakce v dekompozici kořenů hostitelských rostlin
Bioindikace a revitalizace toxických antropogenních substrátů a vodních zdrojů: využití sinic, řas, půdních bakterií a symbiotických hub (Projekt č. 1M0571, MŠMT ČR)
Vegetace České republiky: Formalizovaná typizace atd.....
GAP505/11/0256, GAP504/10/0501 Sukcese vegetace na širších škálách prostředí
GB14-36079G 2018
QJ1320234 Z odpadů surovinami
Comparative ecology of invasive and non-invasive alien species of Asteraceae