List of projects

Research

Filter

   

Identification Code Title   ^   v Realization Period   ^   v
KJB6005304 Prostorová a časová variabilita vegetace obnažených den na příkladu sádek a rybníků v Českobudějovické pánvi 2003 - 2005
Prostorová a časová variabilita vegetace obnažených den na příkladu sádek a rybníků v Českobudějovické pánvi 2003 - 2005
Diversity of vascular plants along the altitudinal gradient: new approaches to an old problem;a case study in the Western Himalayas 2003 - 2005
Local adaptations in plant populations: its mechanisms and importance in dynamically changing landscape 2003 - 2007
Dendroclimatology of invasive Pinus strobus and native Pinus sylvestris in the Czech Republic 2003 - 2005
Co nastane při změně rozmnožovacího systému u taxonů rodu Reynoutria? 2003 - 2006
Plants, insects and vertebrates: an integrated study of ecological and evolutionary interactions on population and ecosystem levels 2003 - 2007
Co nastane při změně rozmnožovacího systému u taxonů rodu Reynoutria? 2003 - 2006
Lokální adaptace v rostlinných populacích: určující mechanismy a význam v dynamicky měnící se krajině 2003 - 2006
Dendroclimatology of invasive Pinus strobus and native Pinus sylvestris in the Czech Republic 2003 - 2005
Dendroclimatology of invasive Pinus strobus and native Pinus sylvestris in the Czech Republic 2003 - 2005
Genes and genetic engineering for arbuscular mycorrhiza technology and applications in sustainable agriculture 2003 - 2004
Dendroclimatology of invasive Pinus strobus and native Pinus sylvestris in the Czech Republic 2003 - 2005
Dendroclimatology of invasive Pinus strobus and native Pinus sylvestris in the Czech Republic 2003 - 2005
Plants, insects and vertebrates: an integrated study of ecological and evolutionary interactions on population and ecosystem levels 2003 - 2007
Central European flora as a source of worldwide invasions 2003 - 2005
Plants, insects and vertebrates: an integrated study of ecological and evolutionary interactions on population and ecosystem levels 2003 - 2007
GA206/03/1219 Diversity of vascular plants along the altitudinal gradient: new approaches to an old problem;a case study in the Western Himalayas 2003 - 2005
Lokální adaptace v rostlinných populacích: určující mechanismy a význam v dynamicky měnící se krajině 2003 - 2006
Strategy for overwintering of Microcystis sp. - Has Microcystin signal function? 2003 - 2005