List of projects

Research

Filter

   

Identification Code Title   ^   v Realization Period   ^   v
Classification of critical syntaxa of the xerothermic vegetation of the Czech Republic 2002 - 2006
The influence of environmental parameters for the genetic structure of the young agamic complex: Hieracium subgen. Pilosella 2002 - 2006
Taxonomy and phylogeny of Potamogeton 2002 - 2004
GA206/02/0568 Ecology and palaeoecology of spring wetlands in the western part of Carpathians 2002 - 2004
Genetic diversity in Atriplex sagittata: the role of heterocarpy, seed bank dynamics and germination time 2002 - 2005
A role of hybrids and hybridization in natural populations of Potamogeton 2002 - 2004
Classification of critical syntaxa of the xerothermic vegetation of the Czech Republic 2002 - 2006
The influence of environmetal parameters on the genetic structure of the young agamic complex: Hieracium subgen. Pilosella 2002 - 2006
Population structure and species delimitation within the Trapeliopsis glaucolepidea agg. based on multigene DNA-sequence data 2003 - 2005
Overwintering strategy of Microcystis sp. - does microcystin play a signal role? 2003 - 2005
Overwintering strategy of Microcystis sp. - does microcystin play a signal role? 2003 - 2005
Produkce semen, klíčení a vzcházení semenáčků Gentiana verna L. v NPP Rovná, 2003 - 2003
Overwintering strategy of Microcystis sp. - does microcystin play a signal role? 2003 - 2005
Population structure and species delimitation within the Trapeliopsis glaucolepidea agg. based on multigene DNA-sequence data 2003 - 2005
Vliv rekreačního využití na stav a vývoj biotopů ve vybraných CHÚ 2003 - 2007
Dendroclimatology of invasive Pinus strobus and native Pinus sylvestris in the Czech Republic 2003 - 2005
Ekotoxikologie persistentních organických polutantů životního prostředí 2003 - 2005
Strategie pro přezimování Microcystis sp. - má microcystin signální funkci? 2003 - 2005
Dendroclimatology of invasive Pinus strobus and native Pinus sylvestris in the Czech Republic 2003 - 2005
Lokální adaptace v rostlinných populacích: určující mechanismy a význam v dynamicky měnící se krajině 2003 - 2006