List of projects

Research

Filter

   

Identification Code Title   ^   v Realization Period   ^   v
1M0571 Bioindikace a revitalizace toxických antropogenních substrátů a vodních zdrojů: využití sinic, řas, půdních bakterií a symbiotických hub 2005 - 2009
Prodej přebytků rostlin 2005 - 2005
Role of saprotrophic and ectomycorrhizal fungi in humic acids and phosphorus transformation in spruce needle litter 2005 - 2008
Hieracium in the Czech Republic and Slovenia 2005 - 2006
Hieracium in the Czech Republic and Slovenia 2005 - 2006
Monitoring horských rašelinišť Jizerských hor 2005 - 2005
Hybridisation within the wheat (Triticum aestivum) - Elytrigia intermedia - E. repens species complex: a probable case of crop – wild relative gene flow. 2005 - 2007
Provedení isoenzymové analýzy kriticky ohrožených druhů Jurinea cyanoides a Gentiana verna 2005 - 2005
Hybridisation within the wheat (Triticum aestivum) - Elytrigia intermedia - E. repens species complex: a probable case of crop – wild relative gene flow. 2005 - 2007
Plant communities of the Korean Peninsula: the first vegetation synthesis of less known area 2005 - 2007
Bioindikace a revitalizace toxických antropogenních substrátů a vodních zdrojů: využití sinic, řas, půdních bakterií a symbiotických hub 2005 - 2009
KJB600050503 2005 - 2007
Role of saprotrophic and ectomycorrhizal fungi in humic acids and phosphorus transformation in spruce needle litter 2005 - 2007
Delivering alien invasive species inventories for Europe 2005 - 2007
Vliv arbuskulárních mykorhizních hub na primární sukcesi rostlin v narušeném ekosystému 2005 - 2006
DAISIE: Delivering Alien Invasive Species Inventories for Europe 2005 - 2008
DAISIE: Delivering Alien Invasive Species Inventories for Europe 2005 - 2008
Ekologické procesy v evoluci modelových skupin organismů 2005 - 2010
DAISIE: Delivering Alien Invasive Species Inventories for Europe 2005 - 2008
0021622412 "INCHEMBIOL" (INterakce mezi CHEMickými látkami, prostředím a BIOLogickými systémy a jejich důsledky na globální, regionální a lokální úrovni 2005 - 2011