List of projects

Research

Filter

   

Identification Code Title   ^   v Realization Period   ^   v
Vodní květy sinic a cyanotoxiny v nádržích ČR - trendy a nové mechanismy toxicity 2004 - 2006
206/04/0967 Reproduction biology and autecology of the quillworts Isoëtes echinospora and I. lacustris in Bohemian Forest lakes and in ex-situ cultures 2004 - 2006
206/04/0967 Reproduction biology and autecology of the quillworts Isoëtes echinospora and I. lacustris in Bohemian Forest lakes and in ex-situ cultures. 2004 - 2006
Ekologické charakteristiky alkalických mokřadů karibské oblasti. 2004 - 2006
Rostlinstvo Slovenské a České republiky 2004 - 2005
MYCOTAGRIF - Mycorrhizal Technology For The Sustainable Agricultural Practice Of Fruit Production 2004 - 2007
Vliv rekreačního využití na stav a vývoj biotopů ve vybraných VCHÚ 2004 - 2007
Seasonal changes of microbial communities in deglaciated soils (Svalbard) 2004 - 2005
MYCOTAGRIF - Mycorrhizal Technology For The Sustainable Agricultural Practice Of Fruit Production 2004 - 2008
ALARM: Assessing LArge-scale environmental Risks with tested Methods 2004 - 2009
Vodní květy sinic a cyanotoxiny v nádržích ČR - trendy a nové mechanismy toxicity 2004 - 2006
Diverzita evropské flóry v českých a moravských herbářových sbírkách z přelomu 18. a 19. století – národní dědictví světového významu (II) 2004 - 2006
Monitoring of environment modifications caused by tourist industry in the protected landscape area Český ráj 2004 - 2006
Evolučně konzervativní a proměnlivé elementy v populační biologii rostlin 2004 - 2006
*Ecologically friendly inhibition of pathogenic bacteria and algae proliferation in the circulation cooling systems of nuclear power stations and the other similar technological installations. 2004 - 2006
Endemické hybridogenní druhy jeřábů (Sorbus) české květeny – kritické zhodnocení pomocí moderních biosystematických metod 2004 - 2006
Flora of the Czech republic - vol.8/2 2004 - 2006
Flora of the Czech republic - vol.8/2 2004 - 2006
Flora of the Czech republic - vol.8/2 2004 - 2006
Reproduction biology and autecology of quillworts Isoetes echinospora and I. lacustris in Bohemian Forest lakes and in ex-situ cultures 2004 - 2006