List of projects

Research

Filter

   

Identification Code Title   ^   v Realization Period   ^   v
Bioindikace a revitalizace toxických antropogenních substrátů a vodních zdrojů: využití sinic, řas, půdních bakterií a symbiotických hub 2005 - 2009
Vliv arbuskulárních mykorhizních hub na primární sukcesi rostlin v narušeném ekosystému 2005 - 2006
Genetic and ecological diversity of cyanobacteria of the James Ross Island, Weddel Sea, Antarctica 2005 - 2007
1M0571 Research centre for bioindication and revitalization 2005 - 2011
Průzkum systému ledovcových jeskyní na ledovcích Werenskiold a Torell, Svalbard, 77°s.š. 2005 - 2005
In vitro modely pro studium endokrinní disrupce – účinky tradičních a nových typů persistentních organických polutantů 2005 - 2007
DAISIE: Delivering Alien Invasive Species Inventories for Europe 2005 - 2008
DAISIE: Delivering Alien Invasive Species Inventories for Europe 2005 - 2008
DAISIE: Delivering Alien Invasive Species Inventories for Europe 2005 - 2008
Monografie rodu Taraxacum na úrovni sekce 2005 - 2007
ALARM: Assessing LArge-scale environmental Risks with tested Methods 2004 - 2009
MYREDECAT - Mycorrhiza-related decrease of cadmium in tobacco 2004 - 2005
Flora of the Czech republic - vol.8/2 2004 - 2006
Ekologické charakteristiky alkalických mokřadů karibské oblasti. 2004 - 2006
MYREDECAT - Mycorrhiza-related decrease of cadmium in tobacco 2004 - 2005
Flora of the Czech republic - vol.8/2 2004 - 2006
Flora of the Czech republic - vol.8/2 2004 - 2006
VaV/620/15/03, podprogramu č.6 - Chemické a hydrobiologické ukazatele povrchových vod
Ekologické charakteristiky alkalických mokřadů karibské oblasti. 2004 - 2006
Primární sukcese na hnědouhelných výsypkách: ovlivňují arbuskulární mykorhizní houby koexistenci rostlinných dominant a vice versa? 2004 - 2006