List of projects

Research

Filter

   

Identification Code Title   ^   v Realization Period   ^   v
Hieracium in the Czech Republic and Slovenia 2005 - 2006
KJB600050503 2005 - 2007
Role of saprotrophic and ectomycorrhizal fungi in humic acids and phosphorus transformation in spruce needle litter 2005 - 2008
Průzkum systému ledovcových jeskyní na ledovcích Werenskiold a Torell, Svalbard, 77°s.š. 2005 - 2005
Delivering alien invasive species inventories for Europe 2005 - 2007
Diverzita vegetace podél gradientu kontinentality na jižní Sibiři: klíč k pochopení raně postglaciální historie střední Evropy 2005 - 2006
Zpracování záchranného programu pro hořec jarní (Gentiana verna L.) v NPP Rovná 2005 - 2005
DAISIE: Delivering Alien Invasive Species Inventories for Europe 2005 - 2008
Bioindikace a revitalizace toxických antropogenních substrátů a vodních zdrojů: využití sinic, řas, půdních bakterií a symbiotických hub
Zpracování metodiky sledování evropsky významných biotopů a přírodních stanovišť v České republice. 2005 - 2005
Monitorování populace hořce jarního (Gentiana verna L.) v NPP Rovná. 2005 - 2005
KJB600050503 2005 - 2007
COST E38.003 - Woody root processes 2005 - 2007
Paleogene assemblages of diatoms, vascular plants, insects and fish faunas and their development in volcanic environment of the České Středohoří Mts. 2005 - 2007
Bioindication and revitalization of toxic and antropogenic substrates and water sources: application of cyano bacteria, algae, soil bacteria and symbiotic fungi 2005 - 2011
Vliv arbuskulárních mykorhizních hub na primární sukcesi rostlin v narušeném ekosystému 2005 - 2006
KJB600050503 2005 - 2007
Výzkumné centrum „Bioindikace a revitalizace toxických antropogenních substrátů a vodních zdrojů: využití sinic, řas, půdních bakterií a symbiotických hub“. 2005 - 2009
Výzkumné centrum Bioindikace a revitalizace toxických antropogenních substrátů a vodních zdrojů: využití sinic, řas, půdních bakterií a symbiotických hub. 2005 - 2009
Hybridisation within the wheat (Triticum aestivum) - Elytrigia intermedia - E. repens species complex: a probable case of crop – wild relative gene flow. 2005 - 2007