List of projects

Research

Filter

   

Identification Code Title   ^   v Realization Period   ^   v
National Science Foundation: Research Communication Network (NSF-RCN) 2006 - 2010
Taxonomic revision of the Lecanora anopta/hypoptoides group (Lecanorales, Ascomycotina, lichenes) in central Europe based on morphological, phytochemical and molecular data 2006 - 2008
Dostupnost druhů a funkční struktura jako dominantní faktory určující složení společenstva 2006 - 2008
Development of single copy nuclear markers for the Asteraceae 2006 - 2006
Monitorování populace hořce jarního (Gentiana verna L.) v NPP Rovná 2006 - 2006
Priority druhové ochrany cévnatých rostlin 2006 - 2011
Evoluční vztahy a diferenciace reliktních hadcových populací Knautia arvensis s.l. (Dipsacaceae) ve střední Evropě 2006 - 2008
Species pool limitation and guild structure as dominant forces of plant community composition 2006 - 2008
Evoluční vztahy a diferenciace reliktních hadcových populací Knautia arvensis s.l. (Dipsacaceae) ve střední Evropě 2006 - 2008
GA206/06/1806 Molecular systematics of the Ceratostomella complex and similar pyrenomycetous fungi 2006 - 2008
Vyhodnocení účinku řízeného managementu na obnovu litorálních porostů na rybníce V. Tisý (NPR V. a M. Tisý) 2006 - 2006
National Science Foundation: Research Communication Network (NSF-RCN) 2006 - 2009
National Science Foundation: Research Communication Network (NSF-RCN) 2006 - 2009
National Science Foundation: Research Communication Network (NSF-RCN) 2006 - 2010
LC06073 Biodiversity Research Center 2006 - 2010
Effect of controlled management on restoration of littoral vegetation in the Velký Tisý fishpond (National Protected Area V. a M. Tisý) 2006 - 2006
LC06073 Biodiversity Research Center 2006 - 2010
TAXONOMIC REVISION OF THE LECANORA ANOPTA/HYPOPTOIDES GROUP (LECANORALES, ASCOMYCOTINA, LICHENES) IN CENTRAL EUROPE BASED ON MORPHOLOGICAL, PHYTOCHEMICAL AND MOLECULAR DATA 2006 - 2008
2B06178 Priorities of species protection of vascular plants 2006 - 2011
LC06073 Biodiversity Research Center 2006 - 2011