List of projects

Research

Filter

   

Identification Code Title   ^   v Realization Period   ^   v
Dynamics of spreading of woody species in central European landscape 2006 - 2008
LC06073 Biodiversity Research Center 2006 - 2010
Impact of precipitation changes on plant and soil processes in different grassland ecosystems 2006 - 2008
Species pool limitation and guild structure as dominant forces of plant community composition 2006 - 2008
Diversita flóry SK a ČR II - vyšší a nižší rostliny 2006 - 2007
Effect of controlled management on restoration of littoral vegetation in the Velký Tisý fishpond (National Protected Area V. a M. Tisý) 2006 - 2006
Priority druhové ochrany cévnatých rostlin 2006 - 2011
Monitorování populace hořce jarního (Gentiana verna L.) v NPP Rovná 2006 - 2006
Vegetace ČR
Vyhodnocení účinku řízeného managementu na obnovu litorálních porostů na rybníce V. Tisý (NPR V. a M. Tisý) 2006 - 2006
Cytotypová a genetická struktura sympatrických populací Vicia cracca 2006 - 2008
Geo-biodiversity of Abisko Mountains and Giant Mountains ( Krkonoše/Krakonosze in Czechia and Poland respectively) - comparative study of periglacial relief forms, their biota and survival during winter season. 2006 - 2009
Výzkum bioaktivních látek obsažených v oddencích křídlatky a jejich využití ve formě doplňků stravy 2006 - 2008
Evolutionary dynamics in diploid-polyploid angiosperm alliances 2006 - 2008
Which functional traits of plants are associated with species changes in meadows subjected to different management regimes? 2006 - 2008
Populacní biologie a genetická diversita blízce príbuzných hojných a vzácných druhu 2006 - 2008
The effect of AM fungi on heavy metal uptake and tolerance of host plants: does the plant and fungus origin matter? 2006 - 2007
Priority druhová ochrany cévnatých rostlin 2006 - 2011
Population biology of closely related rare and common species 2006 - 2008
Glacial, periglacial amd palaeoecological evidences of the landscape evolution in the Krkonoše Mts. 2006 - 2008