List of projects

Research

Filter

   

Identification Code Title   ^   v Realization Period   ^   v
Diversity of mesophilous and wet grasslands 2008 - 2010
Tumor promotional mechanisms of cyanobacterial metabolites 2008 - 2010
Izolované populace rostlin a jejich vztahy se zdrojovými populacemi v evropských souvislostech: příklady ohrožených a chráněných druhů, Gentiana verna, Jurinea cyanoides a Gentianella sp. 2008 - 2012
Trvale udržitelné alternativní způsoby obhospodařování luk a úhorů s ohledem na biodiverzitu flóry a entomofauny - návrh 2008 - 2011
Upward migration of sub-nival plants in E Ladakh: the role of plant traits and interactions under climate warming
7E09053 EU-based Production and Exploitation of Alternative Rubber and Latex Sources 2008 - 2012
Rescue of czech endemit Minuartia smejkalii 2008 - 2008
Effect of various herbivore insects on population dynamics of plants 2008 - 2011
Phylogenetic relations , diversity and ecology of heterocytous cyanobacteria with polarizied thallus. 2008 - 2010
IAAX00050801 Vegetation continuity and landscape dynamics. Present state and historical causes of diversity hotspot in a region with vacillating colonisation 2008 - 2012
Natural dynamics of the mountain spruce forest after large disturbance: spatial explicit individial-based model 2008 - 2010
Monitoring of National park České Švýcarsko - botany 2008 - 2010
IAA600050812 Lowland woodland in the perspective of historical development 2008 - 2012
GA206/08/H044 Plants, insects and vertebrates: an integrated study of ecological and evolutionary interactions on population and ecosystem levels 2008 - 2011
Evolutionary processes in populations of facultative apomicts 2008 - 2012
Evolutionary processes in populations of facultative apomicts 2008 - 2012
Open land in Králíky region from aspect of landscape changes 2008 - 2008
IAA600050811 Invasion by Heracleum mantegazzianum: the role of time and spatial scales 2008 - 2011
KJB600050803 Plant species diversity in storage pond systems of different age and disturbance regime 2008 - 2010
Sledování vlivu procesů vyvolaných geoturismem na životní prostředí v Českém ráji s návrhem opatření k eliminaci negativních dopadů 2008 - 2010