List of projects

Research

Filter

   

Identification Code Title   ^   v Realization Period   ^   v
Struktura a dynamika vegetace podél gradientu zeměpisné šířky a nadmořské výšky v lesnatých územích jižní Koreje 2009 - 2011
GA206/09/0291 Worldwide monograph of taxonomy and phylogeny of Potamogetonaceae 2009 - 2013
GA206/09/0291 Worldwide monograph of taxonomy and phylogeny of Potamogetonaceae 2009 - 2013
GA206/09/0291 Worldwide monograph of taxonomy and phylogeny of Potamogetonaceae 2009 - 2013
GA206/09/0697 Taxonomie vybraných polymorfních vláknitých zelených řas z řádů Chaetophorales a Klebsormidiales pomocí polyfazického přístupu. 2009 - 2011
GA206/09/1471 Charakteristiky druhů jako determinanty vlastností společenstev a ekosystémových funkcí v bylinných společenstvech s manipulovaným druhovým složením 2009 - 2012
GA206/09/1126 The role of hybridization in plant evolution – In situ hybridization technique 2009 - 2012
Spatial historical information as a backround for planning and development of natural forest in Saxon-Bohemian Switzerland 2009 - 2013
Spatial historical information as a backround for planning and development of natural forest in Saxon-Bohemian Switzerland 2009 - 2013
GA526/09/0963 Can success of potential dominant plant species in grassland be forecasted according to functional traits? 2009 - 2013
GA206/09/0563 Thermal requirements for the development of ectotherms: searching for general patterns among plants and insects 2009 - 2013
GA206/09/0291 Worldwide monograph of taxonomy and phylogeny of Potamogetonaceae 2009 - 2013
GA526/09/0963 Can success of potential dominant plant species in grassland be forecasted according to functional traits? 2009 - 2013
GA206/09/0329 Vegetation of the Czech Republic: completion of the national survey of plant communities 2009 - 2011
GA526/09/0549 Sustainable harvesting strategy of medicinal plants 2009 - 2012
GA206/09/0329 Vegetation of the Czech Republic: completion of the national survey of plant communities 2009 - 2011
M200050902 Vegetation structure and dynamics along elevation gradient in forested landscapes of South Korea 2009 - 2012
GA206/09/0329 Vegetation of the Czech Republic: completion of the national survey of plant communities 2009 - 2011
GA206/09/0547 Fungi of the Ceratostomella complex and similar ascomycetes (black necks and hyaline ascospores) are of convergent origin? 2009 - 2011
Is fitness of Pinus strobus, an invasive species in the Czech Republic, influenced by Ericaceae and their symbiotic fungi? A comparison with native Pinus sylvestris 2009 - 2010