List of projects

Research

Filter

   

Identification Code Title   ^   v Realization Period   ^   v
Taxonomic mysteries in Potamogetonaceae: a monograph of little-known taxonomic groups 2006 - 2008
Geo-biodiversity of Abisko Mountains and Giant Mountains ( Krkonoše/Krakonosze in Czechia and Poland respectively) - comparative study of periglacial relief forms, their biota and survival during winter season. 2006 - 2009
Priorities of protection in vascular plants 2006 - 2011
Population biology of closely related rare and common species 2006 - 2008
Priorities of protection in vascular plants 2006 - 2011
Population biology of closely related rare and common species 2006 - 2008
Vyhodnocení účinku řízeného managementu na obnovu litorálních porostů na rybníce V. Tisý (NPR V. a M. Tisý) 2006 - 2006
Interaction of fern vegetation and soil on deforested areas affected by acid deposition 2006 - 2010
Priorities of protection in vascular plants 2006 - 2011
Effect of controlled management on restoration of littoral vegetation in the Velký Tisý fishpond (National Protected Area V. a M. Tisý) 2006 - 2006
IAA600050616 Interaction of fern vegetation and soil on deforested areas affected by acid deposition 2006 - 2010
Biodiversity Research Center 2006 - 2010
Priorities of protection in vascular plants 2006 - 2011
Dynamics of spreading of woody species in central European landscape 2006 - 2008
Glacial, periglacial amd palaeoecological evidences of the landscape evolution in the Krkonoše Mts. 2006 - 2008
Dynamics of spreading of woody species in central European landscape 2006 - 2008
Cytotypová a genetická struktura sympatrických populací Vicia cracca 2006 - 2008
Integrovaný výzkum biodiverzity a taxonomie aerofytických zelených řas v ekosystému tropického deštného lesa 2006 - 2008
Vegetace ČR
Monitorování populace hořce jarního (Gentiana verna L.) v NPP Rovná 2006 - 2006