List of projects

Research

Filter

   

Identification Code Title   ^   v Realization Period   ^   v
Reaction of snow algae to stress factors - temperature, irradiance and UV radiation 2007 - 2009
Reaction of snow algae to stress conditions - temperature, irradiance and UV radiation 2007 - 2009
KJB600050708 Reaction of snow algae to stress conditions - temperature, irradiance and UV radiation 2007 - 2009
51100753 Rare parasitic lichens of the genus Caloplaca in alpine habitats; their phylogeny, host specificity and phenotype characters. 2011 - 2012
Půdní faktory ovlivňující sporulaci a rozvoj arbusukulárních mykorrhizních hub 1999 - 2004
Půdní faktory ovlivňující sporulaci a rozvoj arbusukulárních mykorrhizních hub 1999 - 2004
Průzkum systému ledovcových jeskyní na ledovcích Werenskiold a Torell, Svalbard, 77°s.š. 2005 - 2005
Průzkum druhové struktury a abundance makrofyt v podélném profilu toku Labe a posouzení vhodnosti využití makrofyt pro hodnocení ekologického stavu Labe. 2004 - 2006
Provedení isoenzymové analýzy kriticky ohrožených druhů Jurinea cyanoides a Gentiana verna 2005 - 2005
Protection of priority grassland habitats in the SCIs of the South Moravian Region 2019 - 2025
Prostorově explicitní model dynamiky lesa po narušení - sběr dat na trvalých plochách 2007 - 2007
Prostorová a časová variabilita vegetace obnažených den na příkladu sádek a rybníků v Českobudějovické pánvi 2003 - 2005
KJB6005304 Prostorová a časová variabilita vegetace obnažených den na příkladu sádek a rybníků v Českobudějovické pánvi 2003 - 2005
Prostorová a časová variabilita vegetace obnažených den na příkladu sádek a rybníků v Českobudějovické pánvi 2003 - 2005
Prostorová a časová variabilita vegetace obnažených den na příkladu sádek a rybníků v Českobudějovické pánvi 2003 - 2005
Prostorová a časová variabilita vegetace obnažených den na příkladu sádek a rybníků v Českobudějovické pánvi 2003 - 2005
Prostorová a časová variabilita vegetace obnažených den na příkladu sádek a rybníků v Českobudějovické pánvi 2003 - 2005
TA01010356 Proper materials for nanotechnological applications of air and water treatment 2011 - 2014
TA01010356 Proper materials for nanotechnological applications of air and water treatment 2011 - 2014
Proper materials for nanotechnological applications of air and water treatment 2011 - 2014