List of projects

Research

Filter

   

Identification Code Title   ^   v Realization Period   ^   v
Diversity of vegetation of Southern Siberia.
Diverzita evropské flóry v českých a moravských herbářových sbírkách z přelomu 18. a 19. století – národní dědictví světového významu (II) 2004 - 2006
Diverzita mokřadní vegetace v bulharských pohořích 2003 - 2005
Diverzita mokřadní vegetace v bulharských pohořích 2003 - 2005
Diverzita vegetace podél gradientu kontinentality na jižní Sibiři: klíč k pochopení raně postglaciální historie střední Evropy 2003 - 2007
Diverzita vegetace podél gradientu kontinentality na jižní Sibiři: klíč k pochopení raně postglaciální historie střední Evropy 2004 - 2006
Diverzita vegetace podél gradientu kontinentality na jižní Sibiři: klíč k pochopení raně postglaciální historie střední Evropy 2005 - 2006
Diverzita vegetace podél gradientu kontinentality na jižní Sibiři: klíč k pochopení raně postglaciální historie střední Evropy. 2003 - 2007
P504/12/P540 Do arable weeds evolve in response to crop cultivation? 2012 - 2014
P504/12/P540 Do arable weeds evolve in response to crop cultivation? 2012 - 2014
51100899 „Does adventious resprouting\" - mainly neglected trait, play a role in a fast spread of woody plants? 2011, 2012 - 2012, 2013
KJB600050713 Do non-indigenous species benefit from enemy release? A field comparison with native congeners 2007 - 2009
Do non-indigenous species benefit from enemy release? A field comparison with native congeners 2007 - 2009
Do non-indigenous species benefit from enemy release? A field comparison with native congeners 2007 - 2009
Dopady klimatických změn a eutrofizace krajiny na cévnaté rostliny a jejich mikrobiální kořenová společenstva v aridních ekosystémech Spojených států
LTAUSA18 Dopady klimatických změn a eutrofizace krajiny na cévnaté rostliny a jejich mikrobiální kořenová společenstva v aridních ekosystémech Spojených států
LTAUSA18007 Dopady klimatických změn a eutrofizace krajiny na rostliny a jejich mikrobiální kořenová společenstva v aridních a semiaridních ekosystémech Spojených států 2019 - 2022
Dostupnost druhů a funkční struktura jako dominantní faktory určující složení společenstva 2006 - 2008
GA16-15012S Drivers of communities\\\' temporal stability: the role of functional differences between and within species 2016 - 2018
GA16-15012S Drivers of communities\\\\\\\' temporal stability: the role of functional differences between and within species 2016 - 2018