List of projects

Research

Filter

   

Identification Code Title   ^   v Realization Period   ^   v
Ekologie expanzivních plevelů Bolboschoenus planiculmis a B. laticarpus a jejich regulace v různých systémech hospodaření 2004 - 2006
Reprodukční biologie a autekologie šídlatek Isoëtes echinospora a I. lacustris v šumavských jezerech a kulturách ex situ 2004 - 2006
Ekologie expanzivních plevelů Bolboschoenus planiculmis a B. laticarpus a jejich regulace v různých systémech hospodaření 2004 - 2006
ALARM: Assessing LArge-scale environmental Risks with tested Methods 2004 - 2009
Ecology of expanding weeds Bolboschoenus planiculmis and B. laticarpus related to weed control in different agriculture systems 2004 - 2006
Evolutionarily conservative and non-conservative elements of plant life history 2004 - 2006
Nepůvodní druhy ve fauně a flóře České republiky:vyhodnocení stavu, prognóza vývoje se zvláštním zřetelem na možná rizika dopadu dlouhodobých změn na biodiverzitu, výzkum a definování strategie managementu 2004 - 2006
ALARM: Assessing LArge-scale environmental Risks with tested Methods 2004 - 2009
Water blooms and cyanotoxins in the Czech Republic - trends and neš toxicity mechanisms 2004 - 2006
Produkce semen, klíčení a vzcházení semenáčků Gentiana verna L. v NPP Rovná, 2004 - 2004
Květena České republiky - svazek 8/2 2004 - 2006
Flora of the Czech republic - vol.8/2 2004 - 2006
Ekologické charakteristiky alkalických mokřadů karibské oblasti. 2004 - 2006
*Ecologically friendly inhibition of pathogenic bacteria and algae proliferation in the circulation cooling systems of nuclear power stations and the other similar technological installations. 2004 - 2006
Water blooms and cyanotoxins in the Czech Republic - trends and neš toxicity mechanisms 2004 - 2006
Evolutionarily conservative and non-conservative elements of plant life history 2004 - 2006
Flora of the Czech republic - vol.8/2 2004 - 2006
Jeseníky - letecké snímky, sm. 46/2005 2005 - 2005
Rostlinná společenstva Korejského poloostrova: první vegetační syntéza málo známého území 2005 - 2007
Okruh Pimpinella saxifraga jako modelová skupina pro studium populační struktury a cytotypové diferenciace u víceploidních druhů 2005 - 2006