List of projects

Research

Filter

   

Identification Code Title   ^   v Realization Period   ^   v
Strategie pro přezimování Microcystis sp. - má microcystin signální funkci? 2003 - 2005
300999 Strategie AV21, ROZE, Optimalizace využití sbírek biologického materiálu ústavů AV ČR 2016 - 2016
300998 Strategie AV21, ROZE, Optimalizace využití sbírek biologického materiálu ústavů AV ČR 2017 - 2017
Strategie AV21 - ROZE Strategie AV21, ROZE, Optimalizace využití sbírek biologického materiálu ústavů AV ČR 2018 - 2018
Stanovení přechodových koeficientů POPs mezi půdou a rostlinami 2004 - 2005
Standard pro management invazních druhů 2014 - 2014
GA17-05506S Stable but dynamic: mechanisms underlying long-term dynamics of diversity in temperate grasslands 2017 - 2019
GA 17-05506S Stable but dynamic: mechanisms underlying long-term dynamics of diversity in temperate grasslands 2017 - 2019
GA 17-05506S Stable but dynamic: mechanisms underlying long-term dynamics of diversity in temperate grasslands 2017 - 2019
GA 17-05506S Stable but dynamic: mechanisms underlying long-term dynamics of diversity in temperate grasslands 2017 - 2019
GA 17-05506S Stable but dynamic: mechanisms underlying long-term dynamics of diversity in temperate grasslands 2017 - 2019
GA206/99/D083 Srovnávací studie invazních a neinvazních druhů rodu Atriplex 1999 - 2002
GA206/99/D083 Srovnávací studie invazních a neinvazních druhů rodu Atriplex 1999 - 2002
GA206/99/D083 Srovnávací studie invazních a neinvazních druhů rodu Atriplex 1999 - 2002
GA206/99/D083 Srovnávací studie invazních a neinvazních druhů rodu Atriplex 1999 - 2002
Srovnávací ekologie generativního rozmnožování zavlečených rostlin 2005 - 2007
Species 2000, Japonsko 2001 - 2004
Species traits, local differentiation and phenotypic plasticity as determinants of invasion success in congeneric plants 2007 - 2011
Species traits, local differentiation and phenotypic plasticity as determinants of invasion success in congeneric plants 2007 - 2011
GA206/07/0668 Species traits, local differentiation and phenotypic plasticity as determinants of invasion success in congeneric plants 2007 - 2011