List of projects

Research

Filter

   

Identification Code Title   ^   v Realization Period   ^   v
Separating effect of population size and competitive environment on plant fitness 2003 - 2005
Separating effect of population size and competitive environment on plant fitness 2003 - 2005
Central European flora as a source of worldwide invasions 2003 - 2005
Central European flora as a source of worldwide invasions 2003 - 2005
Separating effect of population size and competitive environment on plant fitness 2003 - 2005
Phylogeny and recent differentiation in the European alpine/lowland populations of the polyploid complex of Myosotis alpestris (Boraginaceae) 2003 - 2006
Diverzita mokřadní vegetace v bulharských pohořích 2003 - 2005
A role of hybrids and hybridization in natural populations of Potamogeton 2003 - 2005
Dendroclimatology of invasive Pinus strobus and native Pinus sylvestris in the Czech Republic 2003 - 2005
Population structure and species delimitation within the Trapeliopsis glaucolepidea agg. based on multigene DNA-sequence data 2003 - 2005
Diverzita mokřadní vegetace v bulharských pohořích 2003 - 2005
vegetativni regenerace rostlin 2003 - 2007
Vztahy mezi molekulárními, fenotypovými a ultrastrukturálními vlastnostmi heterocytosních cyanobakterií 2003 - 2005
Vegetation and landscape reconstruction for the Last Glacial period in the Czech and Slovak Republic (environment of human populations and fauna) 2003 - 2005
Red List of lichens of the Czech Republic 2003 - 2005
Phylogeny and recent differentiation in the European alpine/lowland populations of the polyploid complex of Myosotis alpestris (Boraginaceae) 2003 - 2006
Prostorová a časová variabilita vegetace obnažených den na příkladu sádek a rybníků v Českobudějovické pánvi 2003 - 2005
Local adaptations in plant populations: its mechanisms and importance in dynamically changing landscape 2003 - 2007
Rostlinstvo Slovenské a České republiky 2004 - 2005
Průzkum druhové struktury a abundance makrofyt v podélném profilu toku Labe a posouzení vhodnosti využití makrofyt pro hodnocení ekologického stavu Labe. 2004 - 2006