Filter

   

Identification Code Title Realization Period
GA206/99/D083 Srovnávací studie invazních a neinvazních druhů rodu Atriplex 1999 - 2002
Swiss Nat. Sci. Fundation
C6005910 Zavedení metod sekvenování DNA pro mikroskopické houby 1999 - 1999
GA206/96/1115 Developmental dynamics of a mountain landscape: actuo-ecology and palaeo-ecology of the Šumava peatlands 1996 - 1998
IAA6005603 The Late Glacial and Holocene development of the vegetation in the region of Vltavský luh valley 1996 - 1998
Projekt Jeseníky
---
---
---
---
---
GB14-36079G 2018
Bioindikace a revitalizace toxických antropogenních substrátů a vodních zdrojů: využití sinic, řas, půdních bakterií a symbiotických hub (Projekt č. 1M0571, MŠMT ČR)
Biosystematická studie okruhu Anthoxanthum odoratum sensu lato v České republice a přilehlých územích
Centrum pro výzkum biorafinací
Comparative ecology of invasive and non-invasive alien species of Asteraceae
Comparative ecology of invasive and non-invasive alien species of Asteraceae
Comparative ecology of invasive and non-invasive alien species of Asteraceae
COST E38 Woody roots processes
COST E38 Woody roots processes