Filter

   

Identification Code Title Realization Period
The role of sunbirds in afromontanne pollination systems 2007 - 2010
Vegetation succesion in landscape scale 2007 - 2010
Vegetation succession in human-made habitats: variability on broad spatial scales 2007 - 2010
Vyhodnocení příčin destabilizace horských lesů v Národním parku Šumava postižených orkánem Kyrill 2007 - 2008
Vymizelé a ohrožené druhy Třeboňska 2007 - 2007
Výzkumný projekt AVČR Orlicko - Ochrana přírody jako limitující faktor ekonomického rozvoje
Významný český endemitní rožec Cerastium alsinifolium - evoluční historie, reprodukční úspěšnost a důsledky křížení s Cerastium arvense 2007 - 2009
Priorities of protection in vascular plants 2006 - 2011
Biodiversity Research Center 2006 - 2010
Biodiversity Research Center 2006 - 2010
Biodiversity Research Center 2006 - 2010
Biodiversity Research Center 2006 - 2010
LC06073 Biodiversity Research Center 2006 - 2010
LC06073 Biodiversity Research Center 2006 - 2010
Biodiversity Research Center 2006 - 2010
LC06073 Biodiversity Research Center 2006 - 2011
Biostrat - Developing the EU Biodiversity Research Strategy 2006 - 2009
Biostrat - Developing the EU Biodiversity Research Strategy 2006 - 2009
Biostrat - Developing the EU Biodiversity Research Strategy 2006 - 2009
Cytotypová a genetická struktura sympatrických populací Vicia cracca 2006 - 2008