Sledování vlivu procesů vyvolaných geoturismem na životní prostředí v Českém ráji s návrhem opatření k eliminaci negativních dopadů

Name: Sledování vlivu procesů vyvolaných geoturismem na životní prostředí v Českém ráji s návrhem opatření k eliminaci negativních dopadů
Researchers: Vítková Michaela (member of research team)
Project Type: C - other (Research and development projects of ministries, contracts and agreements on targeted research and cooperation, etc.)
Realization from: 2008
Realization to: 2010

Back to List