Evoluční vztahy a diferenciace reliktních hadcových populací Knautia arvensis s.l. (Dipsacaceae) ve střední Evropě

Name: Evoluční vztahy a diferenciace reliktních hadcových populací Knautia arvensis s.l. (Dipsacaceae) ve střední Evropě
Researchers: Suda Jan (researcher)
Project Type: B - national grants (GA ČR, GA AVČR)
Realization from: 2006
Realization to: 2008

Back to List