Morfologická a ekologická studie okruhu Glyceria fluitans

Name: Morfologická a ekologická studie okruhu Glyceria fluitans
Researchers: Hroudová Zdenka (member of research team)
Project Type: C - other (Research and development projects of ministries, contracts and agreements on targeted research and cooperation, etc.)
Realization from: 2007
Realization to: 2009
Summary: Projekt má za cíl morfologicky zhodnotit okruh Glyceria fluitans v souvislosti s ekologickými nároky jednotlivých druhů.

Back to List