Cytotypová a genetická struktura sympatrických populací Vicia cracca

Name: Cytotypová a genetická struktura sympatrických populací Vicia cracca
Researchers: Suda Jan (co-researcher)
Trávníček Pavel (co-researcher)
Vít Petr (co-researcher)
Project Type: B - national grants (GA ČR, GA AVČR)
Realization from: 2006
Realization to: 2008
Summary: Cílem projektu je zhodnocení cytotypové struktury populací Vicia cracca. Použity jsou moderní biosystematické metody.

Back to List