Role of saprotrophic and ectomycorrhizal fungi in humic acids and phosphorus transformation in spruce needle litter

Name: Role of saprotrophic and ectomycorrhizal fungi in humic acids and phosphorus transformation in spruce needle litter
Researchers: Koukol Ondřej (member in research team)
Kovářová Marcela (member in research team)
Vosátka Miroslav (member in research team)
Project Type: B - national grants (GA ČR, GA AVČR)
Realization from: 2005
Realization to: 2007
Summary: Projekt studuje vliv saprotrofních a ektomykorrhizních hub na přeměnu huminových kyselin a fosforu ve smrkovém opadu. Ke studiu se využívají experimentální systémy. Vliv na dekompozici se stanovuje metodou P NMR a elementárními analýzami.

Back to List