Plevelová společenstva jako zdroje invazních rostlin: analýza pomocí geografických informačních systémů

Name: Plevelová společenstva jako zdroje invazních rostlin: analýza pomocí geografických informačních systémů
Researchers: Müllerová Jana (member in research team)
Pyšek Petr (member in research team)
Wild Jan (member in research team)
Project Type: B - national grants (GA ČR, GA AVČR)
Realization from: 2000
Realization to: 2002
Summary: Analýza záznamů o výskytu invazních druhů v České Republice při využití geografických informačních systémů

Back to List