Molecular analyses of Arabidopsis, Equisetum and Lilium

Name: Molecular analyses of Arabidopsis, Equisetum and Lilium
Researchers: Malíková Lenka (member of research team)
Project Type: D - minor international projects and bilateral agreements
Realization from: 2011
Realization to: 2012
Summary: odběr v terénu (všech) evropských druhů r. Arabis, Cardaminopsis, Equisetum a Lilium pro molekulární sekvenci k získání fylogenetických vztahů

Back to List