Filter

   

Identification Code Title Realization Period
Phylogeography and cytotype structure of Hieracium intybaceum (Asteraceae). 2009 - 2011
Pietro Andrea Matthioli - Thaddaeus Hagecius ab Hagek: Herbář, jinak bilinář (Herbarium, 1562) (A commented critical edition) 2004 - 2008
Population structure and species delimitation within the Trapeliopsis glaucolepidea agg. based on multigene DNA-sequence data 2003 - 2005
51100753 Rare parasitic lichens of the genus Caloplaca in alpine habitats; their phylogeny, host specificity and phenotype characters. 2011 - 2012
Red List of lichens of the Czech Republic 2003 - 2005
Remarkable elements of lichenbiota of important biotopes of Slovakia and the Czech Republic 2016 - 2017
Manaaki Whenua Fellowship Research of lignicolous ascomycetes and their anamorphs in New Zealand 2005 - 2005
Rostlinstvo Slovenské a České republiky 2004 - 2005
Rozšíření praktické výuky průtokové cytometrie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy: příklad integrujícího kurzu pro studenty bakalářského, magisterského i doktorandského stupně 2005 - 2005
Srovnávací ekologie generativního rozmnožování zavlečených rostlin 2005 - 2007
ME10143 Systematics and microevolution in the Asteraceae: The key is a reproductive system and the extent of asexuality 2010 - 2012
Taxonomic mysteries in Potamogetonaceae: a monograph of little-known taxonomic groups 2006 - 2008
Taxonomic mysteries in Potamogetonaceae: a monograph of little-known taxonomic groups 2006 - 2008
Taxonomic revision of the Lecanora anopta/hypoptoides group (Lecanorales, Ascomycotina, lichenes) in central Europe based on morphological, phytochemical and molecular data 2006 - 2008
TAXONOMIC REVISION OF THE LECANORA ANOPTA/HYPOPTOIDES GROUP (LECANORALES, ASCOMYCOTINA, LICHENES) IN CENTRAL EUROPE BASED ON MORPHOLOGICAL, PHYTOCHEMICAL AND MOLECULAR DATA 2006 - 2008
Taxonomic study of Taraxacum (Asteraceae) in Central Asia: sections related to the sect. Leucantha 2002 - 2004
Taxonomy and phylogeny of Potamogeton 2002 - 2004
The genus Taraxacum: a monograph at the level of section 2005 - 2007
EHP-CZ02-OV-1-027-2015 The reduction of habitat fragmentation 2015 - 2016
Výzkumné centrum Bioindikace a revitalizace toxických antropogenních substrátů a vodních zdrojů: využití sinic, řas, půdních bakterií a symbiotických hub. 2005 - 2009