Project Detail

Diversita flóry SR a ČR II – vyšší a nižší rostliny

Name: Diversita flóry SR a ČR II – vyšší a nižší rostliny
Researchers: Štěpánková Jitka (head – principal researcher)
Liška (Průhonice) Jiří (head – principal researcher)
Provider: MŠMT ČR
Realization from: 2006
Realization to: 2007
Summary: Projekt navazuje na předchozí výzkumné projekty zařazené v programu KONTAKT. Vědeckým cílem všech navazujících projektů je základní taxonomicko-chorologický výzkum a inventarizace rostlinných populací taxonů vybraných skupin cévnatých rostlin, cyanobakterií, řas, lichenizovaných a nelichenizovaných hub území Slovenska a České republiky. Projekt bude zaměřen na taxonomické zpracování obtížnějších nebo nejasných skupin, doplnění údajů z méně prozkoumaných oblastí, na aktualizaci floristických údajů týkajících se současného stavu vybraných lokalit. Získané poznatky umožní zpracovat a dokončit syntetické práce jako např. Červený seznam lišejníků ČR, Květena ČR 8, 9, Flóra Slovenska, Určovací kľúč papraďorastov a semenných rastlín Slovenska.

Back to List