Project Detail

Půdní faktory ovlivňující sporulaci a rozvoj arbusukulárních mykorrhizních hub

Name: Půdní faktory ovlivňující sporulaci a rozvoj arbusukulárních mykorrhizních hub
Researchers: Vosátka Miroslav (head – principal researcher)
Provider: MŠMT
Realization from: 1999
Realization to: 2004
Summary: V rámci projektu jsou zkoumány edafické faktory, které pozitivně či negativně ovlivňují arbuskulární mykorhizní houby. Pozornost je věnována zejména vlivu těžkých kovů a organické hmoty na rozvoj a fungování mykorhizní symbiózy.

Back to List