Project Detail

Lokální adaptace v rostlinných populacích: určující mechanismy a význam v dynamicky měnící se krajině

Name: Lokální adaptace v rostlinných populacích: určující mechanismy a význam v dynamicky měnící se krajině
Researchers: Vohník Martin (member in research team)
Provider: Grantová Agentura České Republiky
Realization from: 2003
Realization to: 2006

Back to List