List of projects

Research

Filter

   

Identification Code Title   ^   v Realization Period   ^   v
Půdní faktory ovlivňující sporulaci a rozvoj arbusukulárních mykorrhizních hub 1999 - 2004
GA206/99/D083 Srovnávací studie invazních a neinvazních druhů rodu Atriplex 1999 - 2002
GA206/96/1115 Developmental dynamics of a mountain landscape: actuo-ecology and palaeo-ecology of the Šumava peatlands 1996 - 1998
IAA6005603 The Late Glacial and Holocene development of the vegetation in the region of Vltavský luh valley 1996 - 1998
Projekt Jeseníky
TH04030244 Biodiversity increase and support of ecosystem services in agricultural landscape through alternative management practices in grasslands and pastures 01/2019 - 12/2022
Support of serpentine species and perialpidic pine forest
Záchrana vybraných ohrožených druhů rostlin oblasti Krkonošský národní park
Maximální věk rostliny jako klíčová funkční vlastnost
Biosystematická studie okruhu Anthoxanthum odoratum sensu lato v České republice a přilehlých územích
GA19-13103S Anatomical and physiological constraints as key factors governing plant vegetative regeneration from roots
LTAUSA18007 Impacts of climate change and landscape eutrophication on plants and their microbial root communities in the arid and semiarid ecosystems of the United States
Premium Academie pro J. Klimešová
Comparative ecology of invasive and non-invasive alien species of Asteraceae
grant na BF JčU České Budějovice
COST E38 Woody roots processes
Diversity of vegetation of Southern Siberia.
Evropský agregát Pinus mugo - podíl diferenciace a hybridizace na utváření současné variability
Comparative ecology of invasive and non-invasive alien species of Asteraceae