List of projects

Research

Filter

   

Identification Code Title   ^   v Realization Period   ^   v
Flora of the Czech republic - vol.8/2 2004 - 2006
ALARM: Assessing LArge-scale environmental Risks with tested Methods 2004 - 2009
ALARM: Assessing LArge-scale environmental Risks with tested Methods 2004 - 2009
Květena České republiky - svazek 8/2 2004 - 2006
ALARM: Assessing LArge-scale environmental Risks with tested Methods 2004 - 2009
Nepůvodní druhy ve fauně a flóře České republiky:vyhodnocení stavu, prognóza vývoje se zvláštním zřetelem na možná rizika dopadu dlouhodobých změn na biodiverzitu, výzkum a definování strategie managementu 2004 - 2006
ALARM: Assessing LArge-scale environmental Risks with tested Methods 2004 - 2009
ALARM: Assessing LArge-scale environmental Risks with tested Methods 2004 - 2009
Ekologické charakteristiky alkalických mokřadů karibské oblasti. 2004 - 2006
GOCE-CT-2003-506675 ALARM: Assessing LArge-scale environmental Risks with tested Methods 2004 - 2009
GOCE-CT-2003-506675 ALARM: Assessing LArge-scale environmental Risks with tested Methods 2004 - 2009
Invasion of native and exotic cattails and their hybrid in Michigan 2004 - 2007
Alelopatické efekty microcystinů ve vodním prostředí 2004 - 2004
Diversity of Europen Flora in Czech Herbarium Collections from the turn of 18th and 19th Centuries - National Heritage of World Importance (II) 2004 - 2006
Flora of the Czech republic - vol.8/2 2004 - 2006
Diverzita vegetace podél gradientu kontinentality na jižní Sibiři: klíč k pochopení raně postglaciální historie střední Evropy 2004 - 2006
Ecology of expanding weeds Bolboschoenus planiculmis and B. laticarpus related to weed control in different agriculture systems 2004 - 2006
ALARM: Assessing LArge-scale environmental Risks with tested Methods 2004 - 2009
Diverzita evropské flóry v českých a moravských herbářových sbírkách z přelomu 18. a 19. století – národní dědictví světového významu (II) 2004 - 2006
Květena České republiky - svazek 8/2 2004 - 2006