List of projects

Research

Filter

   

Identification Code Title   ^   v Realization Period   ^   v
Mycorrhizal technology for sustainability in agricultural practice of fruit production (MYCOTAGRIF) 2004 - 2007
Pietro Andrea Matthioli - Thaddaeus Hagecius ab Hagek: Herbář, jinak bilinář (Herbarium, 1562) (A commented critical edition) 2004 - 2008
*Ecologically friendly inhibition of pathogenic bacteria and algae proliferation in the circulation cooling systems of nuclear power stations and the other similar technological installations. 2004 - 2006
Kontakt - CNR Firenze, Itálie 2004 - 2006
Pietro Andrea Matthioli - Thaddaeus Hagecius ab Hagek: Herbář, jinak bilinář (Herbarium, 1562) (A commented critical edition) 2004 - 2008
Reproduction biology and autecology of quillworts Isoetes echinospora and I. lacustris in Bohemian Forest lakes and in ex-situ cultures 2004 - 2006
Evolutionarily conservative and non-conservative elements of plant life history 2004 - 2006
Diversity of Europen Flora in Czech Herbarium Collections from the turn of 18th and 19th Centuries - National Heritage of World Importance (II) 2004 - 2006
Evolučně konzervativní a proměnlivé elementy v populační biologii rostlin 2004 - 2006
Evolutionarily conservative and non-conservative elements of plant life history 2004 - 2006
Mycorrhizal technology for sustainability in agricultural practice of fruit production (MYCOTAGRIF) 2004 - 2007
Mycorrhizal technology for sustainability in agricultural practice of fruit production (MYCOTAGRIF) 2004 - 2007
Vodní květy sinic a cyanotoxiny v nádržích ČR - trendy a nové mechanismy toxicity 2004 - 2006
Diverzita evropské flóry v českých a moravských herbářových sbírkách z přelomu 18. a 19. století – národní dědictví světového významu (II) 2004 - 2006
Nepůvodní druhy ve fauně a flóře České republiky:vyhodnocení stavu, prognóza vývoje se zvláštním zřetelem na možná rizika dopadu dlouhodobých změn na biodiverzitu, výzkum a definování strategie managementu 2004 - 2006
Komunikují spolu erikoidně mykorhizní a ektomykorhizní hostitelské rostliny prostřednictvím mycelia erikoidních, ektomykorhizních a pseudomykorhizních hub? 2004 - 2005
MYCOTAGRIF - Mycorrhizal Technology For The Sustainable Agricultural Practice Of Fruit Production 2004 - 2008
Květena České republiky - svazek 8/2 2004 - 2006
Vliv přístupnosti živin na vegetaci rašelinných okrajů rybníků na Třeboňsku 2004 - 2004
Seasonal changes of microbial communities in deglaciated soils (Svalbard) 2004 - 2005