List of projects

Research

Filter

   

Identification Code Title   ^   v Realization Period   ^   v
613697 DRIVE4EU: Dandelion Rubber and Inulin Valorization and Exploitation for Europe 2014 - 2018
613697 DRIVE4EU: Dandelion Rubber and Inulin Valorization and Exploitation for Europe 2014 - 2018
613697 DRIVE4EU: Dandelion Rubber and Inulin Valorization and Exploitation for Europe 2014 - 2018
613697 DRIVE4EU: Dandelion Rubber and Inulin Valorization and Exploitation for Europe 2014 - 2018
GA16-15012S Drivers of communities\\\\\\\\\\\\\\\' temporal stability: the role of functional differences between and within species 2016 - 2018
GA16-15012S Drivers of communities\\\\\\\' temporal stability: the role of functional differences between and within species 2016 - 2018
GA16-15012S Drivers of communities\\\' temporal stability: the role of functional differences between and within species 2016 - 2018
Dostupnost druhů a funkční struktura jako dominantní faktory určující složení společenstva 2006 - 2008
LTAUSA18007 Dopady klimatických změn a eutrofizace krajiny na rostliny a jejich mikrobiální kořenová společenstva v aridních a semiaridních ekosystémech Spojených států 2019 - 2022
Dopady klimatických změn a eutrofizace krajiny na cévnaté rostliny a jejich mikrobiální kořenová společenstva v aridních ekosystémech Spojených států
LTAUSA18 Dopady klimatických změn a eutrofizace krajiny na cévnaté rostliny a jejich mikrobiální kořenová společenstva v aridních ekosystémech Spojených států
Dopady klimatických změn a eutrofizace krajiny na cévnaté rostliny a jejich mikrobiální kořenová společenstva v aridních ekosystémech Spojených států
KJB600050713 Do non-indigenous species benefit from enemy release? A field comparison with native congeners 2007 - 2009
Do non-indigenous species benefit from enemy release? A field comparison with native congeners 2007 - 2009
Do non-indigenous species benefit from enemy release? A field comparison with native congeners 2007 - 2009
51100899 „Does adventious resprouting\" - mainly neglected trait, play a role in a fast spread of woody plants? 2011, 2012 - 2012, 2013
P504/12/P540 Do arable weeds evolve in response to crop cultivation? 2012 - 2014
P504/12/P540 Do arable weeds evolve in response to crop cultivation? 2012 - 2014
Diverzita vegetace podél gradientu kontinentality na jižní Sibiři: klíč k pochopení raně postglaciální historie střední Evropy. 2003 - 2007
Diverzita vegetace podél gradientu kontinentality na jižní Sibiři: klíč k pochopení raně postglaciální historie střední Evropy 2005 - 2006