List of projects

Research

Filter

   

Identification Code Title   ^   v Realization Period   ^   v
Rostlinná společenstva Korejského poloostrova: první vegetační syntéza málo známého území 2005 - 2007
VÝZNAM ARBUSKULÁRNÍ MYKORHIZY PRO LOKÁLNÍ ADAPTACE V ROSTLINNÝCH POPULACÍCH 2005 - 2006
Bioindikace a revitalizace toxických antropogenních substrátů a vodních zdrojů: využití sinic, řas, půdních bakterií a symbiotických hub 2005 - 2009
Methods of studying nutrients acquisition and structural changes of roots of ectomycorhizal woody species under mountain ecosystems conditions 2005 - 2007
DAISIE: Delivering Alien Invasive Species Inventories for Europe 2005 - 2008
European Pinus mugo complex - contribution of differentiation and hybridization to recent variation structure 2005 - 2007
Paleogene assemblages of diatoms, vascular plants, insects and fish faunas and their development in volcanic environment of the Česke Středohoří Mts. 2005 - 2007
Výzkumný záměr MŠMT 0021622412 "INCHEMBIOL" (INterakce mezi chemickými látkami, prostředím a biologickými systémy a jejich důsledky na globální, regionální a lokální úrovni 2005 - 2011
"ECODIS" (6th FWP STREP contract No. 518043-1) Dynamic Sensing of Chemical Pollution Disasters and Predictive Modelling of their Spread and Ecological Impact. 2005 - 2008
1M0571 Centre for Bioindication and Revitalization 2005 - 2011
Molecular phylogeny and evolutionary trends in hieracium (Asteraceae, Lactuceae) 2005 - 2007
Genetic and ecological diversity of cyanobacteria of the James Ross Island, Weddel Sea, Antarctica 2005 - 2007
Hybridisation within the wheat (Triticum aestivum) - Elytrigia intermedia - E. repens species complex: a probable case of crop – wild relative gene flow. 2005 - 2007
Methods of studying nutrients acquisition and structural changes of roots of ectomycorhizal woody species under mountain ecosystems conditions 2005 - 2007
Průzkum systému ledovcových jeskyní na ledovcích Werenskiold a Torell, Svalbard, 77°s.š. 2005 - 2005
Role of saprotrophic and ectomycorrhizal fungi in humic acids and phosphorus transformation in spruce needle litter 2005 - 2008
1M0571 Research centre for bioindication and revitalization 2005 - 2011
Molecular phylogeny and evolutionary trends in hieracium (Asteraceae, Lactuceae) 2005 - 2007
Genetic and ecological diversity of cyanobacteria of the James Ross Island, Weddel Sea, Antarctica 2005 - 2007
Molecular phylogeny and evolutionary trends in hieracium (Asteraceae, Lactuceae) 2005 - 2007