List of projects

Research

Filter

   

Identification Code Title   ^   v Realization Period   ^   v
Rostlinná společenstva Korejského poloostrova: první vegetační syntéza málo známého území 2005 - 2007
Rostlinná společenstva Korejského poloostrova: první vegetační syntéza málo známého území 2005 - 2007
Ekologické procesy v evoluci modelových skupin organismů 2005 - 2010
Ekologické procesy v evoluci modelových skupin organismů 2005 - 2010
Vegetation of the Czech Republic: formalized typology, monography and expert system 2005 - 2007
DAISIE: Delivering Alien Invasive Species Inventories for Europe 2005 - 2008
Bioindikace a revitalizace toxických antropogenních substrátů a vodních zdrojů: využití sinic, řas, půdních bakterií a symbiotických hub 2005 - 2009
COST E38.003 - Woody root processes 2005 - 2007
DAISIE: Delivering Alien Invasive Species Inventories for Europe 2005 - 2008
Identification of critical stages in life cycle at two critically endangered species of vascular plants, Dracocephalum austriacum and Gladiolus palustris 2005 - 2006
DAISIE: Delivering Alien Invasive Species Inventories for Europe 2005 - 2008
The effect of arbuscular mycorrhizal symbiosis on the growth of clonal plants in nutritionally homogeneous and heterogeneous soil environment 2005 - 2007
Výzkumný záměr MŠMT 0021622412 "INCHEMBIOL" (INterakce mezi chemickými látkami, prostředím a biologickými systémy a jejich důsledky na globální, regionální a lokální úrovni 2005 - 2011
"ECODIS" (6th FWP STREP contract No. 518043-1) Dynamic Sensing of Chemical Pollution Disasters and Predictive Modelling of their Spread and Ecological Impact. 2005 - 2008
Genetic and ecological diversity of cyanobacteria of the James Ross Island, Weddel Sea, Antarctica 2005 - 2007
Vegetation of the Czech Republic: formalized typology, monography and expert system 2005 - 2007
Vegetace České republiky: formalizovaná typizace, monografie a expertní systém 2005 - 2007
Role of saprotrophic and ectomycorrhizal fungi in humic acids and phosphorus transformation in spruce needle litter 2005 - 2007
Delivering alien invasive species inventories for Europe 2005 - 2007
Mechanisms underlying the PAH induced tumor promotion effects (effects on Gap Junctional Intercellular Communication) 2005 - 2006