List of projects

Research

Filter

   

Identification Code Title   ^   v Realization Period   ^   v
Energy plantations technology on contaminated land 2008 - 2011
Endemické hybridogenní druhy jeřábů (Sorbus) české květeny – kritické zhodnocení pomocí moderních biosystematických metod 2004 - 2006
Ekotoxikologie persistentních organických polutantů životního prostředí 2003 - 2005
Ekotoxikologie persistentních organických polutantů životního prostředí 2003 - 2005
Ekologie expanzivních plevelů Bolboschoenus planiculmis a B. laticarpus a jejich regulace v různých systémech hospodaření 2004 - 2006
Ekologie expanzivních plevelů Bolboschoenus planiculmis a B. laticarpus a jejich regulace v různých systémech hospodaření 2004 - 2006
Ekologie expanzivních plevelů Bolboschoenus planiculmis a B. laticarpus a jejich regulace v různých systémech hospodaření 2004 - 2006
Ekologie expanzivních plevelů Bolboschoenus planiculmis a B. laticarpus a jejich regulace v různých systémech hospodaření 2004 - 2006
Ekologie a paleoekologie prameništních mokřadů západní části Karpat. 2002 - 2004
Ekologické procesy v evoluci modelových skupin organismů 2005 - 2010
Ekologické procesy v evoluci modelových skupin organismů 2005 - 2010
Ekologické charakteristiky alkalických mokřadů karibské oblasti. 2004 - 2006
Ekologické charakteristiky alkalických mokřadů karibské oblasti. 2004 - 2006
GA17-19376S Ekologické a evoluční odpovědi rostlin na klimatické změny: analýza růstových změn napříč ekosystémy a evolučními liniemi 2017 - 2019
KJB601630808 Effects of low and freezing temperatures on photosynthesis in lichen symbiotic algae affected by ribitol 2008 - 2010
Effects of low and freezing temperatures on photosynthesis in lichen symbiotic algae affected by ribitol 2008 - 2010
14-12262S Effects of changing growth conditions on tree increment, stand production and vitality – danger or opportunity for the Central- European forestry? 2014 - 2016
Effect of various herbivore insects on population dynamics of plants 2008 - 2011
GAUK 206/08/H049 Effect of Insect Herbivore Guild Interactions on Population Dynamics of Plants 2008 - 2011
GA526/08/0706 Effect of Insect Herbivore Guild Interactions on Population Dynamics of Plants 2008 - 2011