List of projects

Research

Filter

   

Identification Code Title   ^   v Realization Period   ^   v
300998 Strategie AV21 - ROZE Networking and sustainable developing and increasing of publicity of Collections of the CAV. 2019 - 2019
Nepůvodní druhy ve fauně a flóře ČR
Nepůvodní druhy ve fauně a flóře České republiky:vyhodnocení stavu, prognóza vývoje se zvláštním zřetelem na možná rizika dopadu dlouhodobých změn na biodiverzitu, výzkum a definování strategie managementu 2004 - 2006
Nepůvodní druhy ve fauně a flóře České republiky:vyhodnocení stavu, prognóza vývoje se zvláštním zřetelem na možná rizika dopadu dlouhodobých změn na biodiverzitu, výzkum a definování strategie managementu 2004 - 2006
Nepůvodní druhy ve fauně a flóře České republiky:vyhodnocení stavu, prognóza vývoje se zvláštním zřetelem na možná rizika dopadu dlouhodobých změn na biodiverzitu, výzkum a definování strategie managementu 2004 - 2006
GAUK 1308218 Neglected phytomyxid Plasmodiophora cf. halophilae (Endomyxa: Phytomyxea) as an example of a Lessepsian co-migrant into the Mediterranean Sea 2018 - 2020
GAUK 1308218 Neglected phytomyxid Plasmodiophora cf. halophilae (Endomyxa: Phytomyxea) as an example of a Lessepsian co-migrant into the Mediterranean Sea 2018 - 2020
GAUK 1308218 Neglected phytomyxid Plasmodiophora cf. halophilae (Endomyxa: Phytomyxea) as an example of a Lessepsian co-migrant into the Mediterranean Sea 2018 - 2020
Návrh metodiky a kritérií klasifikace nepůvodních druhů rostlin a živočichů 2013 - 2013
Návrh metodiky a kritérií klasifikace nepůvodních druhů rostlin a živočichů 2013 - 2013
GAP504/11/1028 Naturalization of garden plants as a result of interplay of species traits, propagule pressure and residence time 2011 - 2015
GAP504/11/1028 Naturalization of garden plants as a result of interplay of species traits, propagule pressure and residence time 2011 - 2015
GAP504/11/1028 Naturalization of garden plants as a result of interplay of species traits, propagule pressure and residence time 2011 - 2015
GAP504/11/1028 Naturalization of garden plants as a result of interplay of species traits, propagule pressure and residence time 2011 - 2015
GAP504/11/1028 Naturalization of garden plants as a result of interplay of species traits, propagule pressure and residence time 2011 - 2015
GAP504/11/1028 Naturalization of garden plants as a result of interplay of species traits, propagule pressure and residence time 2011 - 2015
GAP504/11/1028 Naturalization of garden plants as a result of interplay of species traits, propagule pressure and residence time 2011 - 2015
GAP504/11/1028 Naturalization of garden plants as a result of interplay of species traits, propagule pressure and residence time 2011 - 2015
SP/2D2/111/08 Natural dynamics of the mountain spruce forest after large disturbance: spatial explicit individial-based model 2008 - 2010
SP/2D2/111/08 Natural dynamics of the mountain spruce forest after large disturbance: spatial explicit individial-based model 2008 - 2010