List of projects

Research

Filter

   

Identification Code Title   ^   v Realization Period   ^   v
Evolutionary processes in populations of facultative apomicts 2008 - 2012
Evolutionary processes in populations of facultative apomicts 2008 - 2012
Evolutionary processes in populations of facultative apomicts 2008 - 2012
Evolutionary processes in populations of facultative apomicts 2008 - 2012
Evolutionary processes in populations of facultative apomicts 2008 - 2012
Evolutionary processes in populations of facultative apomicts 2008 - 2012
Evolutionary processes in populations of facultative apomicts 2008 - 2012
Evolutionary processes in populations of facultative apomicts 2008 - 2012
Evolutionary processes in populations of facultative apomicts 2008 - 2012
Evolutionary processes in populations of facultative apomicts 2008 - 2012
Evolutionary processes within populations of facultative apomicts 2008 - 2012
Evolution of cosmopolitan genera: A molecular study of Luzula and Juncus 2002 - 2004
Evolution of cosmopolitan genera: A molecular study of Luzula and Juncus 2002 - 2004
GA206/02/0355 Evolution of cosmopolitan genera: A molecular study of Luzula and Juncus 2002 - 2004
200056GAČR (20-12579Y) Evolution of nocturnal anthesis in the rapidly evolving family Zingiberaceae 2020 - 2022
GJ20-12579Y Evolution of nocturnal anthesis in the rapidly evolving family Zingiberaceae 2020 - 2023
200056GAČR (20-12579Y) Evolution of nocturnal anthesis in the rapidly evolving family Zingiberaceae 2020 - 2022
200056GAČR (20-12579Y) Evolution of nocturnal anthesis in the rapidly evolving family Zingiberaceae 2020 - 2022
Evolution of nocturnal anthesis in the rapidly evolving family Zingiberaceae 2020 - 2022
Evropský agregát Pinus mugo - podíl diferenciace a hybridizace na utváření současné variability