Publications

Filter

   

Publications
Kotyzová L., Špaček J., Juráň J. & Bohunická M. 2023: Diverzita fytobentosu ve vybraných tocích na území Krkonošského národního parku. Opera Corcontica 60, 63 - 80.
Navrátilová J. 2023: Botanická zahrada Třeboň. (Botanical garden Třeboň.) Třeboňský svět 31, 8 - 8.
Navrátilová J. 2023: Léto v Botanické zahradě Třeboň. (Summer in Botanical garden Třeboň.) Třeboňský svět 31, 8 - 8.
Navrátiová J. 2023: Botanický ústav Akademie věd ČR, Vědecké pracoviště Třeboň. (Botanical Institute of the Czech Academy of Sciences, Třeboň Research Division.) In: Petra Pikna (ed.) Ročenka města Třeboň, Město Třeboň, Třeboň. 2022, 62 - 63.
Juráň J. 2022: Na začátku byla sinice! Jak sinice (a řasy) formovaly život na naší planetě? (In the beginning there was cyanobacteria! How cyanobacteria (and algae) formed life on ours the planet?) Botanika 2022, 11 - 13.
Navrátilová J. 2022: Botanická zahrada Třeboň. (Botanical garden Třeboň.) Třeboňský svět 2022, 11 - 11.
Navrátilová J. 2022: Botanická zahrada Třeboň v roce 2022. (Botanical Garden Třeboň in 2022.) Botanika 10, 22 - 24.
Navrátilová J. 2022: Dny otevřených dveří v botanické zahradě Třeboň. (Open days in Botanical Garden Třeboň.) Třeboňský svět 3O, 11 - 11.
Navrátiová J. & Navrátil J. 2022: Metodika ex situ zachování genofondu ohrožených jednoletých vlhkomilných bylin minerálně bohatých substrátů. Botanický ústav AV ČR, v.v.i..
Navrátiová J. & Navrátil J. 2022: Metodika ex situ zachování genofondu ohrožených jednoletých vlhkomilných bylin minerálně chudých substrátů. Botanický ústav AV ČR, v.v.i..
Navrátiová J., Navrátil J. & Hájek M. 2022: Medium-term changes of vegetation composition on fens of the rural landscape, tested using fixed permanent plots. Folia Geobotanica 57, 151 - 166. doi:10.1007/s12224-022-09421-2
Navrátilová J. 2021: Botanická zahrada Třeboň. (Botanical Garden Třeboň.) Třeboňský svět 29, 7 - 7.
Navrátilová J. 2021: Dny otevřených dveří v botanické zahradě Třeboň. (Open days in Botanical Garden Třeboň.) Třeboňský svět 29, 13 - 13.
Navrátilová J. 2021: Výstava vodních a masožravých rostlin z celého světa. (Exhibition of aquatic and carnivorous plants from around the world.) Třeboňský svět 29, 9 - 9.
Sekerka P., Navrátilová J., Macháčková M., Caspers Z., Navrátil J. & Peroutková P. 2021: Metodika zachování rostlinného genofondu ex situ, manuál pro práci s genofondy rostlin v botanických zahradách, certifikovaná metodika..
Čížková E., Navrátilová J., Martinát S., Navrátil J. & Frazier R. J. 2020: Impact of Water Level on Species Quantity and Composition Grown from the Soil Seed Bank of the Inland Salt Marsh: An Ex-Situ Experiment. Land 9, 1 - 15. doi:10.3390/land9120533
Navrátilová J. 2020: Botanická zahrada Třeboň. (Botanical Garden Třeboň.) Třeboňský svět 28, 11 - 11.
Navrátilová J. 2020: Dny otevřených dveří v botanické zahradě Třeboň. (Open days in Botanical Garden Třeboň.) Třeboňský svět 28, 8 - 8.
Navrátilová J. 2020: Mokřadní pryšce - mizející druhy naší květeny. (Wetland Euphorbias - vanishing species of our flora.) Botanika 8, 29 - 31.
Navrátilová J. 2020: Třeboňská Sbírka vodních a mokřadních rostlin v době koronaviru. (Botanical Garden Třeboň at the coronavirus time.) Botanika 8, 26 - 28.