Publications

Filter

   

Publications
Bailey J. P., Bímová K. & Mandák B. 2007: The potential role of polyploidy and hybridisation in the further evolution of the highly invasive Fallopia taxa in Europe. Ecological Research 22, 920 - 928.
Dostálek J., Weber M., Matula S. & Frantík T. 2007: Forest start restoration in the agricultural landscape: the effect of different methods of planting establishment. Ecological Engineering 29, 77 - 86.
Fér T., Hroudová Z. & Pfosser M. 2007: Molekulární přístupy ke studiu šíření rostlin v řekách. (Molecular approaches in the study of plant dispersal in river corridors.) Zprávy České Botanické Společnosti 42, Mater. 22, 67 - 84.
Hroudová Z. & Zákravský P. 2007: Popis a charakteristika plevelných druhů kamyšníku. (Plant description and ecological characteristics of weedy Bolboschoenus species.) In: Mikulka J. & Zákravský P. (eds.): Biologie, ekologie a možnosti regulace kamyšníků na zemědělské půdě. Metodika. - VÚRV, Praha., 8 - 12.
Hroudová Z. & Zákravský P. 2007: Problematika kamyšníků a historie jejich výskytu. (General problematics of Bolboschoenus species and history of their occurence.) In: Mikulka J. & Zákravský P. (eds.): Biologie, ekologie a možnosti regulace kamyšníků na zemědělské půdě. Metodika. - VÚRV, Praha., 5 - 7.
Hroudová Z., Zákravský P., Ducháček M. & Marhold K. 2007: Taxonomy, distribution and ecology of Bolboschoenus in Europe. Annales Botanici Fennici 44, 81 - 102.
Hroudová Z., Zákravský P. & Flegrová M. 2007: The effect of burial depth on the tuber viability of Bolboschoenus laticarpus and B. planiculmis under terrestrial conditions. Belgian Journal of Botany 140, 121 - 129.
Hroudová Z., Zákravský P. & Jarolímová V. 2007: Notes on Bolboschoenus glaucus, a new species to the flora of Portugal. Portugaliae Acta Biologica 22, 211 - 220.
Hroudová Z., Zákravský P. & Marhold K. 2007: Výskyt morfotypů s dlouhými klásky u druhů rodu Bolboschoenus. (Occurrence of morphotypes with long spikelets in Bolboschoenus.) Zprávy České Botanické Společnosti 42, Mater. 22, 99 - 107.
Krahulec F. 2007: Cévnaté rostliny. (Vascular plants.) Flousek J., Hartmanová O., Štursa J. & Potocki J. (eds.), Krkonoše. Příroda, historie, život. Nakl. Miloš Uhlíř-Baset, 211 - 221.
Krahulec F. 2007: Králický Sněžník. (Králický Sněžník.) Čeřovský J., Podhajská Z., Turoňová D. (eds.), Botanicky významná území České republiky, 134 - 137.
Krahulec F. 2007: Louky. (Grasslands.) Flousek J., Hartmanová O., Štursa J. & Potocki J. (eds.), Krkonoše. Příroda, historie, život. Nakl. Miloš Uhlíř-Baset, 315 - 328.
Krahulec F. 2007: Strategie ochrany montánních luk: příklad dlouhodobé koncepce v Krkonoších. (Conservation strategy of ountain meadows: Case study of the Giant Mountain long-term conception.) In: Roudná M., Dotlačil L. et al: Genetické zdroje. Význam, využívání a ochrana. Ministerstvo životního prostředí, Praha., 11 - 18.
Krahulec F., Chytrý M. & Härtel H. 2007: Smilkové trávníky a vřesoviště (Calluno-Ulicetea). (Nardus grasslands and heathlands.) Chytrý M. (ed.). Vegetace České republiky. 1. Travinná a keříčková vegetace [Vegetation of the Czech Republic. 1. Grassland and Heathland Vegetation]. Academia, Praha, 2007, 526 p., 281 - 319.
Krahulec F. & Kaplan Z. 2007: Epipactis – autogamické typy z okruhu E. helleborine. (Autogamous lineagues in the Epipactis helleborine group.) Zprávy České botanické společnosti 42, 286 - 288.
Krahulec F. & Nesvadbová J. 2007: Intergeneric hybrid Festuca rubra x Vulpia myuros in the Czech Republic. Preslia 79, 63 - 68.
Mahelka V., Fehrer J., Krahulec F. & Jarolímová V. 2007: Recent natural hybridization between two allopolyploid wheatgrasses (Elytrigia, Poaceae): Ecological and evolutionary implications. Annals of Botany 100, 249 - 260.
Mikulka J. & Zákravský P. (eds.) 2007: Biologie, ekologie a možnosti regulace kamyšníků na zemědělské půdě. Metodika. (Biology, ecology and control of bulrush weeds on arable land. Methods.) VÚRV v.v.i., Praha - Ruzyně, 1 - 28.
Štech M., Hroudová Z., Kaplan Z. & Hrouda L. 2007: Vodní a mokřadní rostliny - taxony, společenstva, vztahy. (Aquatic and wetland plants: taxa, communities and relationships.) Zprávy České botanické společnosti, Materiály 42, 1 - 196.
Zákravský P. & Hroudová Z. 2007: Vliv řízeného rybničního managementu na obnovu rákosin v NPR Velký a Malý Tisý. (The influence of controlled fishpond management on reed-bed restoration in the Velký a Malý Tisý National Nature Reserve.) Zprávy České Botanické Společnosti 42, Mater. 22, 167 - 196.