Publications

Filter

   

Publications
Hroudová Z., Gregor T. & Zákravský P. 2009: Die Verbreitung von Bolboschoenus-Arten in Deutschland. Kochia 4, 1 - 22.
Hroudová Z., Hrivnák R. & Chytrý M. 2009: Classification of inland Bolboschoenus-dominated vegetation in Central Europe. Phytocoenologia 39, 205 - 215. doi:10.1127/0340-269X/2009/0039-0205
Hroudová Z. & Lustyk P. 2009: Crypsis aculeata (L.) Ait. (Crypsis aculeata (L.) Ait.) Zprávy České Botanické Společnosti 44, 227 - 228.
Hroudová Z. & Zákravský P. 2009: Alisma gramineum Lej. (Alisma gramineum Lej.) Zprávy České Botanické Společnosti 44, 192 - 192.
Kochánková J. & Mandák B. 2009: How do population genetic parameters affect germination of the heterocarpic species Atriplex tatarica (Amaranthaceae)? Annals of Botany 103, 1303 - 1313. doi:10.1093/aob/mcp073
Mandák B. & Plačková I. 2009: How does population genetic diversity change over time? An experimental seed bank study of Atriplex tatarica (Chenopodiaceae). Flora 204, 423 - 433. doi:10.1016/j.flora.2008.05.005
Mandák B., Zákravský P., Kořínková D., Dostál P. & Plačková I. 2009: Low population differentiation and high genetic diversity in the invasive species Carduus acanthoides L. (Asteraceae) within its native range in the Czech Republic. Biological Journal of the Linnean Society 98, 596 - 607. doi:10.1111/j.1095-8312.2009.01304.x
Štursa J., Kwiatkowski P., Harčarik J., Zahradníková J. & Krahulec F. 2009: Černý a červený seznam cévnatých rostlin Krkonoš. (Black and red list of vascular plants of the Krkonoše/Karkonosze Mts. (Western Sudetes, CZ, PL).) Opera Corcontica 46, 67 - 104.
Berchová-Bímová K. & Mandák B. 2008: Všechno zlé je k něčemu dobré: evoluce křídlatek (Fallopia) v sekundárním areálu rozšíření. (No loss without a gain: the evolution of Fallopia taxa in the secondary distribution area.) Zprávy České Botanické Společnosti 43, 121 - 140.
Duchoslav M., Krahulec F. & Bártová V. 2008: Rozšíření druhů rodu česnek (Allium) v České republice. III. Druhy sekcí Schoenoprasum a Cepa (A. schoenoprasum, A. cepa, A. fistulosum, A x proliferum). (Geographical distribution of Allium species in the Czech Republic. III. Species of sect. Schoenoprasum and Cepa (A. schoenoprasum, A. cepa, A. fistulosum, A. ×proliferum).) Zprávy České Botanické Společnosti 42, 231 - 245.
Fér T. & Hroudová Z. 2008: Detecting dispersal of Nuphar lutea in river corridors using microsatellite markers. Freshwater Biology 53, 1409 - 1422.
Hroudová Z. 2008: Juncus tenageia L. fil. (Juncus tenageia L. fil.) Zprávy České Botanické Společnosti 43, 289 - 290.
Kochánková J. & Mandák B. 2008: Biological flora of Central Europe: Atriplex tatarica L. Perspectives in Plant Ecology Evolution and Systematics 10, 217 - 229.
Krahulec F. 2008: Problematika hodnocení rizik geneticky modifikovaných rostlin při uvolňování do prostředí. (Problematics of the risk assessment studies during the proces of the release of genetically modified plants into the environment.) Roudná M. (ed.), Genetické modifikace - možnosti jejich využití a rizika. Ministerstvo životního prostředí, Praha, 24 - 29.
Krahulec F. 2008: Rostlinné invaze a problematika geneticky modifikovaných rostlin. (Genetically modified plants: what can we learn from plant invasions?) Zprávy České Botanické Společnosti 43, 193 - 198.
Krahulec F. & Chrtek J. 2008: Krkonošské jestřábníky. (Hawkweeds (Hieracium) in the Krkonoše Mts.) In: Petříková H. & Štrojsová A. (ed.), Současný vědecký výzkum v Krkonoších, Výběr toho nejzajímavějšího, Sdružení Člověk a Krkonoše, Vrchlabí, 12 - 13.
Krahulec F., Krahulcová A., Fehrer J., Bräutigam S. & Schuhwerk F. 2008: The structure of the agamic complex of Hieracium subgen. Pilosella in the Šumava Mts and its comparison with other regions in Central Europe. Preslia 80, 1 - 26.
Krak K.& Mráz P. 2008: Trichomes in the tribe Lactuceae (Asteraceae) - taxonomic implications. Biologia 63, 616 - 630. doi:10.2478/s11756-008-0106-z
Mráz P., Šingliarová B., Urfus T. & Krahulec F. 2008: Cytogeography of Pilosella officinarum (Compositae): Altitudinal and longitudinal differences in ploidy level distribution in the Czech Republic and the general pattern in Europe. Annals of Botany 101, 59 - 71.
Amini Rad M. & Hroudová Z. 2007: Two new records of Bolboschoenus (Cyperaceae) from Iran. Iranian Journal of Botany 13, 57 - 62.