Publications

Filter

   

Publications
Krejčová N., Urfus T. & Suda J. 2011: Jak častý je hybridní koniklec Hackelův? (How Fre­quent is the Hybrid Pulsatilla ×hackelii?) Živa 59, 159 - 160.
Kwiatkowski P. & Krahulec F. 2011: The distribution of high mountain species of vascular plants within the mountains of the Sudetic System. In: Zemanek B. (ed.) Geobotanist and taxonomist. A volume dedicated to Professor Adam Zając on the 70th anniversary of his birth. Institute of Botany, Jagiellonian University, Cracow., 69 - 89.
Mahelka V., Kopecký D. & Paštová L. 2011: On the genome constitution and evolution of intermediate wheatgrass (Thinopyrum intermedium: Poaceae, Triticeae). BMC Evolutionary Biology 11, 1 - 17. doi:10.1186/1471-2148-11-127
Mandák B. 2011: Mikrosatelity - jejich funkce, význam a použití v současné biologii. (Microsatellites - their function, importance and application in current biology.) Zprávy České Botanické Společnosti 46, 79 - 94.
Mandák B., Krahulec F. & Hroudová Z. 2011: Evoluční aspekty biologie rostlin. (Evolutionary aspects of plant biology.) Zprávy České Botanické Společnosti 46, 1 - 139.
Mandák B., Zákravský P., Dostál P. & Plačková I. 2011: Population genetic structure of the noxious weed Amaranthus retroflexus in Central Europe. Flora 206, 697 - 703. doi:10.1016/j.flora.2011.01.010
Šafářová L., Duchoslav M., Jandová M. & Krahulec F. 2011: Allium oleraceum in Slovakia: cytotype distribution and ecology. Preslia 83, 513 - 527.
Wollstonecroft M. M., Hroudová Z., Hillman G. C. & Fuller D. Q 2011: Bolboschoenus glaucus (Lam.) S. G. Smith, a new species in the flora of the ancient Near East. Vegetation History and Archaeobotany 20, 459 - 470. doi:10.1007/s00334-011-0305-3
Amini Rad M., Hroudová Z. & Marhold K. 2010: The genus Bolboschoenus in Iran: taxonomy and distribution. Nordic Journal of Botany 28, 588 - 602. doi:10.1111/j.1756-1051.2010.00707.x
Duchoslav M., Šafářová L. & Krahulec F. 2010: Complex distribution patterns, ecology and coexistence of ploidy levels of Allium oleraceum (Alliaceae) in the Czech Republic. Annals of Botany 105, 719 - 735. doi:10.1093/aob/mcq035
Hroudová Z., Kloubec B. & Zákravský P. 2010: Dojde k obnově rákosin v NPR Velký a Malý Tisý? (Shall reed beds be restored in the Velký and Malý Tisý fishponds National Nature Reserve?) Ochrana přírody 65, 12 - 15.
Krahulec F. 2010: T2 Smilkové trávníky. (T2 Nardus grasslands.) In: Chytrý M., Kučera T., Kočí M., Grulich V. & Lustyk P. (eds) Katalog biotopů České republiky. Ed. 2, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha., 190 - 198.
Krahulec F. & Kočí M. 2010: A2 Alpínská a subalpínská keříčková vegetace. (A2 Alpine and subalpine dwarf-shrub vegetation.) In: Chytrý M., Kučera T., Kočí M., Grulich V. & Lustyk P. (eds) Katalog biotopů České republiky. Ed. 2, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha., 138 - 142.
Mahelka V. & Kopecký D. 2010: Gene Capture from Across the Grass Family in the Allohexaploid Elymus repens (L.) Gould (Poaceae, Triticeae) as Evidenced by ITS, GBSSI, and Molecular Cytogenetics. Molecular Biology and Evolution 27, 1370 - 1390. doi:10.1093/molbev/msq021
Pourová K., Svobodová A., Krahulec F. 2010: Dlouhodobý vliv mulčování na horskou louku v Krkonošském národním parku. (Long-term influence of mulching on the plant species composition: the experiment on grasslands in the Krkonoše National Park.) Opera Corcontica 47, 139 - 152.
Bailey J. P., Bímová K. & Mandák B. 2009: Asexual spread versus sexual reproduction and evolution in Japanese Knotweed s.l. sets the stage for the "Battle of the Clones". Biological Invasions 11, 1189 - 1203. doi:10.1007/s10530-008-9381-4
Duchoslav M. & Krahulec F. 2009: Rozšíření druhů rodu česnek (Allium) v České republice. IV. Druhy sekce Allium (A. scorodoprasum, A. rotundum). (Geographical distribution of Allium species in the Czech Republic. IV. Species of sect. Allium (A. scorodoprasum, A. rotundum).) Zprávy České Botanické Společnosti 44, 53 - 88.
Fér T. & Hroudová Z. 2009: Genetic diversity and dispersal of Phragmites australis in a small river system. Aquatic Botany 90, 165 - 171. doi:10.1016/j.aquabot.2008.09.001
Hroudová Z. 2009: Květena a vegetace obnaženého dna rybníka Martiňák (východní okraj Prahy). (Flora and vegetation of emerged bottom of Martiňák fishpond.) Zprávy České Botanické Společnosti 44, 177 - 184.
Hroudová Z. 2009: Vysazovat nebo nevysazovat? (To introduce or not?) Zprávy České Botanické Společnosti 44, 325 - 326.