Publications

Filter

   

Publications
Krahulec F. 2012: Stopy českých botaniků na Balkáně. (Imprints of Czech botanists on the Balkan peninsula.) Živa 60, 74 - 75.
Krak K., Álavarez I., Caklová P., Costa A., Chrtek J. & Fehrer J. 2012: Development of novel low-copy nuclear markers for Hieraciinae (Asteraceae) and their perspective for other tribes. American Journal of Botany 99, 74 - 77. doi:10.3732/ajb.1100416
Mandák B., Zákravský P., Mahelka V. & Plačková I. 2012: Can soil seed banks serve as genetic memory? A study of three species with contrasting life history strategies. PLoS One 7, 1 - 12. doi:10.1371/journal.pone.0049471
Rosenbaumová R., Krahulcová A. & Krahulec F. 2012: The intriguing complexity of parthenogenesis inheritance in Pilosella rubra (Asteraceae, Lactuceae). Sexual Plant Reproduction 25, 185 - 196. doi:10.1007/s00497-012-0190-7
Tájek P., Klaudisová A. & Vít P. 2012: Vývoj populace křížence rožce kuřičkolistého (Cerastium alsinifolium) a rožce rolního (C. arvense) v NPP Křížky v letech 1984-2012. (Development of the population of the hybrid of Cerastium alsinifolium and Cerastium arvense at the national natural monument Křížky in years 1984–2012.) Sborník muzea Karlovarského kraje 20, 173 - 194.
Vít P., Lepší M. & Lepší P. 2012: There is no diploid apomict among Czech Sorbus species: a biosystematic revision of S. eximia and discovery of S. barrandienica. Preslia 84, 71 - 96.
Záveská E., Fér T., Šída O., Krak K., Marhold K. & Leong-Škorničková J. 2012: Phylogeny of Curcuma (Zingiberaceae) based on plastid and nuclear sequences: Proposal of the new subgenus Ecomata. Taxon 61, 747 - 763.
Bartish I. V., Antonelli A., Richardson J. E. & Swenson U. 2011: Vicariance or long-distance dispersal: historical biogeography of the pantropical subfamily Chrysophylloideae (Sapotaceae). Journal of Biogeography 38, 177 - 190. doi:10.1111/j.1365-2699.2010.02389.x
Gerhold P., Partel M., Tackenberg O., Hennekens S. M., Bartish I., Schamine J. H. J., Fergus A. J. F., Ozinga W. A. & Prinzing A. 2011: Phylogenetically poor plant communities receive more alien species, which more easily coexist with natives. American Naturalist 177, 668 - 680. doi:10.1086/659059
Hroudová Z. 2011: MCA10 Phalarido arundinaceae-Bolboschoenetum laticarpi Passarge 1999 corr. Krumbiegel 2006. (MCA10 Phalarido arundinaceae-Bolboschoenetum laticarpi Passarge 1999 corr. Krumbiegel 2006.) In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace. Academia, Praha., 426 - 428.
Hroudová Z. 2011: MCB Meliloto dentati-Bolboschoenion maritimi Hroudová et al. 2009. (MCB Meliloto dentati-Bolboschoenion maritimi Hroudová et al. 2009.) In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace. Academia, Praha., 428 - 434.
Hroudová Z. 2011: MCC12 Tripleurospermo inodori-Bolboschoenetum planiculmis Hroudová et al. 2009. (MCC12 Tripleurospermo inodori-Bolboschoenetum planiculmis Hroudová et al. 2009.) In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace. Academia, Praha., 484 - 487.
Jia D., Liu T., Wang L., Zhou D. & Liu J. 2011: Evolutionary history of an alpine shrub Hippophae tibetana (Elaeagnaceae): allopatric divergence and regional expansion. Biological Journal of the Linnean Society 102, 37 - 50. doi:10.1111/j.1095-8312.2010.01553.x
Krahulcová A., Krahulec F. & Rosenbaumová R. 2011: Expressivity of apomixis in 2n + n hybrids from an apomictic and a sexual parent: insights into variation detected in Pilosella (Asteraceae: Lactuceae). Sexual Plant Reproduction 24, 263 - 274. doi:10.1007/s00497-010-0152-x
Krahulec F. 2011: Marcel (Marek, Mark) Rejmánek. Eliška Rejmánková. (Marcel (Marek, Mark) Rejmánek. Eliška Rejmánková.) In: Štrbáňová S., Kostlán A. (eds.) Sto českých vědců v exilu. Encyklopedie významných vědců z řad pracovníků Československé akademie věd v emigraci, Academia, Praha 2011, 454 - 458.
Krahulec F. & Hadinec J. 2011: Erechtites hieraciifolia na jihu středního Slovenska. (Erechtites hieraciifolia in southern part of central Slovakia.) Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti 33, 141 - 144.
Krahulec F. & Krahulcová A. 2011: Ploidy levels and reproductive behaviour in invasive Hieracium pilosella in Patagonia. Neobiota 11, 25 - 31. doi:10.3897/neobiota.11.1349
Krahulec F., Krahulcová A. & Rosenbaumová R. 2011: Diversita reprodukčních systémů v rodu Pilosella (chlupáček) a její odraz ve složení populací. (Diversity of reproductive modes in Pilosella and its reflection in the structure of populations.) Zprávy České Botanické Společnosti 46, 7 - 19.
Krahulec F., Krahulcová A., Rosenbaumová R. & Plačková I. 2011: Production of polyhaploids by facultatively apomictic Pilosella can result in formation of new genotypes via genome doubling. Preslia 83, 471 - 490.
Krak K. 2011: Využití sekvencí DNA při studiu evoluce rostlin. (DNA sequences as tools for evolutionary studies in plants.) Zprávy České Botanické Společnosti 46, 95 - 125.