Publications

Filter

   

Publications
Drašnarová A., Krak K., Vít P., Doudová J., Douda J., Hadincová V., Zákravský P. & Mandák B. 2014: Cross-amplification and multiplexing of SSR markers for Alnus glutinosa and A. incana. Tree Genetics & Genomes 10, 865 - 873. doi:10.1007/s11295-014-0727-z
Hanušová K., Ekrt L., Vít P., Kolář F. & Urfus T. 2014: Continuous Morphological Variation Correlated with Genome Size Indicates Frequent Introgressive Hybridization among Diphasiastrum Species (Lycopodiaceae) in Central Europe. PLoS One 9, 1 - 13. doi:10.1371/journal.pone.0099552
Hroudová Z. 2014: Ranunculus arvensis L. (Ranunculus arvensis L.) Zprávy České botanické společnosti 49, 183 - 183.
Hroudová Z., Hrivnák R., Zákravský P. & Marhold K. 2014: Klíč k určování druhů rodu Bolboschoenus (Cyperaceae) a jejich výskyt na Slovensku. (Determination key of the Bolboschoenus species and their distribution in Slovakia.) Bulletin Slovenskej Botanickej Spoločnosti 36, 187 - 204.
Hroudová Z. & Zákravský P. 2014: Mokřadní rostlina polním plevelem? (Wetland plants like field weeds.) Botanika 2, 14 - 14.
Hroudová Z. & Zákravský P. 2014: Orchis morio L. (Orchis morio L.) Zprávy České botanické společnosti 49, 167 - 167.
Hroudová Z., Zákravský P. & Flegrová M. 2014: The tolerance to salinity and nutrient supply in four European Bolboschoenus species (B. maritimus, B. laticarpus, B. planiculmis and B. yagara) affects their vulnerability or expansiveness. Aquatic Botany 112, 66 - 75. doi:10.1016/j.aquabot.2013.07.012
Krahulec F. 2014: Alliaceae J. Agardh - Lauchgewächse. In: Rottensteiner W.K. (ed.), Exkursionsflora für Istrien, Verlag des Naturwisseschaftliche Vereins für Kärnten, Klagenfurt, 121 - 127.
Krahulec F. 2014: K Životnímu jubileu Zdenky Hroudové (*1944). (Anniversary of Zdenka Hroudová (*1944).) Zprávy České Botanické Společnosti 49, 337 - 341.
Krahulec F. 2014: Poznámky k článku „Byl hořec panonský (Gentiana pannonica) v Krkonoších opravdu vysazen?“. (Comments to the study „Was Hungarian Gentian really introduced in the Giant Mts?“.) Opera Corcontica 51, 217 - 219.
Krahulec F. 2014: RNDr. Ján Kliment, CSc. - 60 let. (RNDr. Ján Kliment, CSc. - 60 years.) Zprávy České Botanické Společnosti 49, 321 - 324.
Krahulec F., Krahulcová A. & Hlaváček R. 2014: Rare hybrid swarm of Pilosella polymastix × P. officinarum: cytotype structure and modes of reproduction. Preslia 86, 179 - 192.
Urfus T., Krahulec F. & Krahulcová A. 2014: Hybridization within a Pilosella population: a morphometric analysis. Folia Geobotanica 49, 223 - 238. doi:10.1007/s12224-013-9179-8
Vít P., Wolfová K., Urfus T., Tájek P. & Suda J. 2014: Interspecific hybridization between rare and common plant congeners inferred from genome size data: assessing the threat to the Czech serpentine endemic Cerastium alsinifolium. Preslia 86, 95 - 117.
Zozomová-Lihová J., Krak K., Mandáková T., Shimizu K. K., Španiel S., Vít P. & Lysák M. A. 2014: Multiple hybridization events in Cardamine (Brassicaceae) during the last 150 years: revisiting a textbook example of neoallopolyploidy. Annals of Botany 113, 817 - 830. doi:10.1093/aob/mcu012
Amini Rad M. & Hroudová Z. 2013: Leaf and stem anatomy in Iranian Bolboschoenus species (Cyperaceae), as related to their taxonomy and ecology. Iranian Journal of Botany 19, 221 - 234.
Ducháček M. & Hroudová Z. 2013: Bolboschoenus laticarpus Marhold, Hroudová, Ducháček & Zákravský - kamyšník širokoplodý. (Bolboschoenus laticarpus Marhold, Hroudová, Ducháček & Zákravský.) - In: Lepší P., Lepší M., Boublík K., Štech M. & Hans V. (eds.) Červená kniha květeny jižní části Čech, Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, České Budějovice, 81 - 81.
Ducháček M. & Hroudová Z. 2013: Bolboschoenus yagara (Ohwi) Y. C. Yang & M. Zhan - kamyšník vrcholičnatý. (Bolboschoenus yagara (Ohwi) Y. C. Yang & M. Zhan.) - In: Lepší P., Lepší M., Boublík K., Štech M. & Hans V. (eds.) Červená kniha květeny jižní části Čech, Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, České Budějovice, 81 - 82.
Hujerová R., Gaisler J., Pavlů L., Pavlů V. & Mandák B. 2013: Hybrid of Rumex patientia and Rumex tianschanicus (Rumex OK-2) as a potentially new invasive weed in Central Europe. In: Helgadóttir Á. & Hopkins A. (eds.) Grassland Science in Europe, Agricultural University of Icealnd, Reykjavík 18, 466 - 468.
Krahulcová A., Krahulec F., Bräutigam S. & Chrtek J. Jr. 2013: Chromosome numbers and reproductive systems of selected representatives of Pilosella from the Krkonoše Mts (the Sudetes Mts). Part 3. Preslia 85, 179 - 192.