Publications

Filter

   

Publications
Mandák B. & Sádlo J. 2006: Chenopodium pumilio R. Br., 1810 - merlík trpasličí. (Chenopodium pumilio R. Br., 1810.) In: Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds.) Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. ČSOP, Praha., 107 - 107.
Mandák B. & Sádlo J. 2006: Chenopodium strictum Roth, 1821 - merlík tuhý. (Chenopodium strictum Roth, 1821.) In: Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds.) Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. ČSOP, Praha., 107 - 108.
Mandák B. & Sádlo J. 2006: Chenopodium vulvaria L., 1753 - merlík smrdutý. (Chenopodium vulvaria L., 1753.) In: Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds.) Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. ČSOP, Praha., 108 - 109.
Mandák B. & Sádlo J. 2006: Mimulus guttatus DC., 1813 - kejklířka skvrnitá. (Mimulus guttatus DC., 1813.) In: Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds.) Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. ČSOP, Praha., 130 - 131.
Mandák B. & Sádlo J. 2006: Panicum capillare L. subsp. capillare, 1753 - proso vláskovité pravé. (Panicum capillare.) In: Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds.) Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. ČSOP, Praha., 136 - 136.
Mandák B. & Sádlo J. 2006: Setaria faberi F. Hermann, 1910 - bér ohnutý. (Setaria raberi.) In: Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds.) Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. ČSOP, Praha., 176 - 176.
Mandák B.& Sádlo. J 2006: Chenopodium botrys L., 1753 - merlík hroznový. (Chenopodium botrys L., 1753.) In: Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds.) Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. ČSOP, Praha., 106 - 106.
Salava, J., Chodová, D., Kočová, M., Krahulec, F. 2006: First Report on Large Crabgrass Resistant to Atrazine in the Czech Republic. In: XVII. česká a slovenská konference o ochraně rostlin Praha 2006, p. 587-591. ČZU Praha., 587 - 591.
Zázvorka J. & Mandák B. 2006: Orobranche minor Sm., 1797 - záraza menší. (Orobanche minor.) In: Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds.) Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. ČSOP, Praha., 133 - 134.
Zázvorka J. & Mandák B. 2006: Orobranche ramosa L., 1753 - záraza větevnatá. (Orobranche ramosa.) In: Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds.) Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. ČSOP, Praha., 134 - 135.
Bímová K. & Hoffmann A. 2005: CHKO Kokořínsko. Botanická charakteristika. (CHKO Kokořínsko. Botanical characteristics.) Ložek V., Kubíková J., Špryňar P.: Chráněná území ČR - Střední Čechy. AOPK Praha., 692 - 696.
Jeník J. 2005: Biogeografická identita Hrubého Jeseníku. (Biogeographical identitity of Hrubý Jeseník Mts.) In: Správa CHKO Jeseníky(ed) Sborník referátů z konference k 35.výročí CHKO Jeseníky, Karlova Studánka, 4 - 8.
Jeník J. 2005: Skon Lenky Papáčkové. (Death of Lenka Papáčková.) Živa 53, 59(LIX) - 59.
Jeník J. 2005: Kořeny a kořání stromů: heuristické aspekty. (.) Zprávy České Botanické Společnosti 40, Mater. 20, 3 - 11.
Krahulec F., Kaplan Z. & Novák J. 2005: Tragopogon porrifolius x T. pratensis: the present state of an old hybrid population in Central Bohemia, the Czech Republic. Preslia 77, 297 - 306.
Mahelka V., Suda J., Jarolímová V., Trávníček P. & Krahulec F. 2005: Genome size discriminates between closely related taxa Elytrigia repens and E. intermedia (Poaceae: Triticeae) and their hybrid. Folia Geobotanica 40, 367 - 384.
Mandák B., Bímová K., Plačková I., Mahelka V. & Chrtek J. 2005: Loss of genetic variation in geographically marginal populations of Atriplex tatarica (Chenopodiaceae). Annals of Botany 96, 901 - 912.
Mandák B., Bímová K., Pyšek P., Štěpánek J. & Plačková I. 2005: Isoenzyme diversity in Reynoutria taxa: escape from sterility by hybridization. 253, 219 - 230.
Mandák B. & Pyšek P. 2005: How does seed heteromorphism influence the life history stages of Atriplex sagittata (Chenopodiaceae)? Flora 200, 516 - 526.
Vítová, M., Hendrychová, J., Cepák, V. & Zachleder, V. 2005: Visualization of DNA-Containing Structures in Various Species of Chlorophyta, Rhodophyta and Cyanophyta Using SYBR Green I Dye. Folia Microbiologica 50, 333 - 340.