Publications

Filter

   

Publications
Kořínková D., Sádlo J. & Mandák B. 2006: Juncus tenuis Willd., 1799 - sítina tenká. (Juncus tenuis Willd., 1799.) In: Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds.) Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. ČSOP, Praha., 114 - 115.
Kořínková D., Sádlo J. & Mandák B. 2006: Kochia scoparia (L.) 'Schrader subsp. scoparia, 1809 - bytel metlatý pravý. (Kochia scoparia (L.) \'Schrader subsp. scoparia, 1809.) In: Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds.) Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. ČSOP, Praha., 115 - 115.
Kořínková D., Sádlo J. & Mandák B. 2006: Lamium album L., 1753 - hluchavka bílá. (Lamium album L., 1753.) In: Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds.) Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. ČSOP, Praha., 117 - 117.
Kořínková D., Sádlo J. & Mandák B. 2006: Lupinus polyphyllus Lindl., 1827 - lupina mnoholistá. (Lupinus polyphyllus Lindl., 1827.) In: Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds.) Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. ČSOP, Praha., 122 - 122.
Kořínková D., Sádlo J. & Mandák B. 2006: Malva neglecta Wallr., 1824 - sléz přehlížený. (Malva neglecta Wallr., 1824.) In: Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds.) Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. ČSOP, Praha., 125 - 125.
Kořínková D., Sádlo J. & Mandák B. 2006: Matteucia struthiopteris (L.) Tod., 1866 - pérovník pštrosí. (Matteucia struthiopteris (L.) Tod., 1866.) In: Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds.) Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. ČSOP, Praha., 126 - 126.
Kořínková D., Sádlo J. & Mandák B. 2006: Medicago sativa L. subsp. sativa, 1753 - tolice vojtěška pravá. (Medicago sativa L. subsp. sativa, 1753.) In: Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds.) Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. ČSOP, Praha., 127 - 127.
Kořínková D., Sádlo J. & Mandák B. 2006: Mentha arvensis L., 1753 - máta rolní. (Mentha arvensis L., 1753.) In: Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds.) Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. ČSOP, Praha., 129 - 129.
Kořínková D., Sádlo J. & Mandák B. 2006: Mentha spicata L., 1753 - máta klasnatá. (Mentha spicata L., 1753.) In: Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds.) Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. ČSOP, Praha., 129 - 130.
Kořínková D., Sádlo J. & Mandák B. 2006: Microrrhinum minus -(L.) Fourr., 1869 - hledíček menší. (Microrrhinum minus -(L.) Fourr., 1869.) In: Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds.) Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. ČSOP, Praha., 130 - 130.
Kořínková D., Sádlo J. & Mandák B. 2006: Myrrhis odorata (L.) Scop., 1772 - čechřice vonná. (Myrrhis odorata.) In: Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds.) Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. ČSOP, Praha., 131 - 132.
Kořínková D., Sádlo J. & Mandák B. 2006: Onobrychis viciifolia Scop. 1722 - vičenec ligrus. (Onobrychis viciifolia.) In: Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds.) Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. ČSOP, Praha., 133 - 133.
Kořínková D., Sádlo J. & Mandák B. 2006: Oxalis fontana Bunge, 1972 - šťavel evropský. (Oxalis fontana.) In: Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds.) Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. ČSOP, Praha., 135 - 135.
Kořínková D., Sádlo J. & Mandák B. 2006: Rudbeckia laciniata L., 1800 - třapatka dřípatá. (Rudbeckia laciniata.) In: Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds.) Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. ČSOP, Praha., 167 - 167.
Kořínková D., Sádlo J. & Mandák B. 2006: Rumex alpinus L., 1753 - šťovík alpský. (Rumex alpinus.) In: Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds.) Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. ČSOP, Praha., 168 - 168.
Kořínková D., Sádlo J. & Mandák B. 2006: Rumex longifolius DC., 1815 - šťovík dlouholistý. (Rumex longifolius.) In: Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds.) Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. ČSOP, Praha., 168 - 169.
Kořínková D., Sádlo J. & Mandák B. 2006: Rumex patientia L.subsp. patientia, 1753 - šťovík zahradní pravý. (Rumex patientia.) In: Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds.) Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. ČSOP, Praha., 169 - 170.
Kořínková D., Sádlo J. & Mandák B. 2006: Rumex thyrsiflorus Fingerh., 1829 - šťovík rozvětvený. (Rumex thyrsiflorus.) In: Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds.) Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. ČSOP, Praha., 170 - 170.
Kořínková D., Sádlo J. & Mandák B. 2006: Saponaria officinalis L., 1753 - mydlice lékařská. (Saponaria officinalis.) In: Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds.) Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. ČSOP, Praha., 170 - 171.
Kořínková D., Sádlo J. & Mandák B. 2006: Scilla siberica Haw., 1804 - ladoňka sibiřská. (Scilla siberica.) In: Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds.) Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. ČSOP, Praha., 171 - 171.