Publications

Filter

   

Publications
Juráň J. 2022: Na začátku byla sinice! Jak sinice (a řasy) formovaly život na naší planetě? (In the beginning there was cyanobacteria! How cyanobacteria (and algae) formed life on ours the planet?) Botanika 2022, 11 - 13.
Navrátilová J. 2022: Botanická zahrada Třeboň. (Botanical garden Třeboň.) Třeboňský svět 2022, 11 - 11.
Navrátilová J. 2022: Botanická zahrada Třeboň v roce 2022. (Botanical Garden Třeboň in 2022.) Botanika 10, 22 - 24.
Navrátilová J. 2022: Dny otevřených dveří v botanické zahradě Třeboň. (Open days in Botanical Garden Třeboň.) Třeboňský svět 3O, 11 - 11.
Navrátiová J. & Navrátil J. 2022: Metodika ex situ zachování genofondu ohrožených jednoletých vlhkomilných bylin minerálně bohatých substrátů. Botanický ústav AV ČR, v.v.i..
Navrátiová J. & Navrátil J. 2022: Metodika ex situ zachování genofondu ohrožených jednoletých vlhkomilných bylin minerálně chudých substrátů. Botanický ústav AV ČR, v.v.i..
Navrátiová J., Navrátil J. & Hájek M. 2022: Medium-term changes of vegetation composition on fens of the rural landscape, tested using fixed permanent plots. Folia Geobotanica 57, 151 - 166. doi:10.1007/s12224-022-09421-2
Navrátilová J. 2021: Botanická zahrada Třeboň. (Botanical Garden Třeboň.) Třeboňský svět 29, 7 - 7.
Navrátilová J. 2021: Dny otevřených dveří v botanické zahradě Třeboň. (Open days in Botanical Garden Třeboň.) Třeboňský svět 29, 13 - 13.
Navrátilová J. 2021: Výstava vodních a masožravých rostlin z celého světa. (Exhibition of aquatic and carnivorous plants from around the world.) Třeboňský svět 29, 9 - 9.
Sekerka P., Navrátilová J., Macháčková M., Caspers Z., Navrátil J. & Peroutková P. 2021: Metodika zachování rostlinného genofondu ex situ, manuál pro práci s genofondy rostlin v botanických zahradách, certifikovaná metodika..
Čížková E., Navrátilová J., Martinát S., Navrátil J. & Frazier R. J. 2020: Impact of Water Level on Species Quantity and Composition Grown from the Soil Seed Bank of the Inland Salt Marsh: An Ex-Situ Experiment. Land 9, 1 - 15. doi:10.3390/land9120533
Navrátilová J. 2020: Botanická zahrada Třeboň. (Botanical Garden Třeboň.) Třeboňský svět 28, 11 - 11.
Navrátilová J. 2020: Dny otevřených dveří v botanické zahradě Třeboň. (Open days in Botanical Garden Třeboň.) Třeboňský svět 28, 8 - 8.
Navrátilová J. 2020: Mokřadní pryšce - mizející druhy naší květeny. (Wetland Euphorbias - vanishing species of our flora.) Botanika 8, 29 - 31.
Navrátilová J. 2020: Třeboňská Sbírka vodních a mokřadních rostlin v době koronaviru. (Botanical Garden Třeboň at the coronavirus time.) Botanika 8, 26 - 28.
Navrátilová J. 2019: Botanická zahrada Třeboň, Výstava vodních a masožravých rostlin. (Botanical Garden Třeboň, Watter and carnivorous plant exposition.) Třeboňský svět 27, 17 - 17.
Navrátilová J. 2019: Dny otevřených dveří ve Sbírce vodních a mokřadních rostlin. (Open day in the Collection of wetlands and aquatic plants.) Třeboňský svět 27, 14 - 14.
Navrátilová J. 2019: Kotvice. (Water chesnut.) Zahrádkář 51, 20 - 21.
Navrátilová J. 2019: Novinky ve Sbírce vodních a mokřadních rostlin v Třeboni v roce 2018 a 2019. (News in the Collection of aquatic and wetland plant species in Třebon in years 2018 and 2019.) Botanika 7, 29 - 31.