Publications

Filter

   

Publications
Maršálek B., Klečka J., Zezulka Š. & Maršálková E.: Kombinovaný senzor pro průběžné monitorování kvality vody in-situ s přenosem dat..
Maršálková E., Klečka J., Maršálek B., & Zezulka Š.: Neinvazivní metoda detekce mikroorganismů způsobujících biokorozi a destrukci materiálů fasád a soch..
Maršálková E., Klečka J., Maršálek B., & Zezulka Š.: Ověřená technologie pro včasnou detekci rozvoje mikroorganismů ve vodních prvcích památek zahradního umění..
Labohá P., Sychrová E., Brózman E., Sovadinová I., Bláhová L., Prokeš P., Ondráček J. & Babica P. 2023: Cyanobacteria, cyanotoxins and lipopolysaccharides in aerosols from inland freshwater bodies and their effects on human bronchial cells. Environmental Toxicology and Pharmacology 98, 1 - 15. doi:10.1016/j.etap.2023.104073
Maršálková E., Makieieva Y. & Kovar K. 2023: Monitorování životaschopnosti mikrobiální populace v pitné vodě metodou průtokové cytometrie. (Flow cytometric method to monitor the viability of microbial populations in drinking water.) In: Vodárenská biologie. Sborník z konference, Vodní zdroje EKOMONITOR spol. s r.o., Chrudim, 67 - 71.
Maršálková E., Maršálek B., Pavlíková M. & Odehnalová K. 2023: Probiotické bakterie ve vodním hospodářství. (Probiotic bacteria in water management.) Vodní hospodářství 73, 16 - 20. https://www.vodnihospodarstvi.cz/ArchivPDF/vh2023/vh_12-2023.pdf
Odehnalová K., Přibilová P., Maršálková E., Zezulka Š., Pochylý F., Rudolf P. & Marsálek, B. 2023: Hydrodynamic cavitation-enhanced activation of sodium percarbonate for estrogen removal. Water Science and Technology 88, 2905 - 2916. doi:10.2166/wst.2023.382
Odehnalová K., Přibilová P., Zezulka Š. & Maršálek B. 2023: The Material Matters: Sorption/Desorption Study of Selected Estrogens on Common Tubing or Sampling Materials Used in Water Sampling, Handling, Analysis or Treatment Technologies. Applied Sciences-Basel 13, 1 - 12. doi:10.3390/app13053328
Skočková V., Vašíček O., Sychrová E., Sovadinová I., Babica P. & Šindlerová L. 2023: Cyanobacterial harmful bloom lipopolysaccharides induce pro-inflammatory effects in immune and intestinal epithelial cells in vitro. Toxins 15, 1 - 19. doi:10.3390/toxins15030169
Šlachtová E., Bojková J., Maršálková E., Sychra J. & Horsák M. 2023: Lake trophic status and hydrological connectivity modify mechanisms underlying mollusc assemblage structuring. Hydrobiologia 850, 793 - 806. https://doi.org/10.1007/s10750-022-05125-y
Valíčková J., Zezulka Š., Maršálková E., Kotlík J., Maršálek B. & Opatřilová R. 2023: Bioactive compounds from Schisandra chinensis – Risk for aquatic plants? Aquatic Toxicology 254, 1 - 5. doi:10.1016/j.aquatox.2022.106365
Valíčková J., Zezulka Š., Maršálková E., Kotlík J., Maršálek B. & Opatřilová R. 2023: Potential toxicity of Schisandra chinensis to water environment: acute toxicity tests with water crustaceans. Environmental Science and Pollution Research 30, 112625 - 112630. doi:10.1007/s11356-023-30182-8
Lamaczová A., Malina T., Maršálková E., Odehnalová K., Opatřilová R., Přibilová P., Zezulka Š., & Maršálek B. 2022: Anxiety in Duckweed–Metabolism and Effect of Diazepam on Lemna minor. Water 14, 1 - 12. https://doi.org/10.3390/w14091484
Malina T., Lamaczová A., Maršálková E., Zbořil R. & Maršálek B. 2022: Graphene oxide interaction with Lemna minor: Root barrier strong enough to prevent nanoblade-morphology-induced toxicity. Chemosphere 291, 1 - 6. https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2021.132739
Nytrová L., Odehnalová K. & Pazourek J. 2022: Extension of the Internal Standard Method for Determination of Thermodynamic Acidity Constants of Compounds Sparingly Soluble in Water by Capillary Zone Electrophoresis. ACS Omega 7, 1477 - 1482. doi:10.1021/acsomega.1c06224
Přibilová P., Odehnalova K., Rudolf P., Pochylý F., Zezulka Š., Maršálková E. & Maršálek B. 2022: Rapid AOP Method for Estrogens Removal via Persulfate Activated by Hydrodynamic Cavitation. Water 14, 1 - 13. doi:10.3390/w14233816
Kovaláková P., Cizmas L., Feng M., McDonald T. J., Maršálek B. & Sharma V. K. 2021: Oxidation of antibiotics by ferrate(VI) in water: Evaluation of their removal efficiency and toxicity changes. Chemosphere 277, 1 - 10. https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2021.130365
Lorencová E., Bojková J., Maršálková E. & Horsák M. 2021: Littoral vegetation predicts mollusc distribution in a network of unconnected small karstic lakes in the Mediterranean zone of Albania. International Review of Hydrobiology 106, 121 - 130. doi:10.1002/iroh.201902035
Mikula P., Mlnaříková M., Nadres E. T., Takahashi H., Babica P., Kuroda K., Bláha L. & Sovadinová I. 2021: Synthetic Biomimetic Polymethacrylates: Promising Platform for the Design of Anti-Cyanobacterial and Anti-Algal Agents. Polymers 13, 1 - 16. https://doi.org/10.3390/polym13071025
Brozman O., Kubickova B., Babica P. & Laboha P. 2020: Microcystin-LR does not alter cell survival and intracellular signaling in human bronchial epithelial cells. Toxins 12, 1 - 19. https://doi.org/10.3390/toxins12030165