Publications

Filter

   

Publications
Wildová R., Goldberg D. E. & Herben T. 2012: The Contrasting Roles of Growth Traits and Architectural Traits in Diversity Maintenance in Clonal Plant Communities. American Naturalist 180, 693 - 706. doi:10.1086/668013
Yu F.H., Herben T., Wildova R., Hershock C. & Goldberg D.E. 2012: Can we predict performance and spatial structure of two-species mixtures using only single species information from monocultures? Ecological Modelling 234, 31 - 37. doi:10.1016/j.ecolmodel.2011.05.036
Abela-Hofbauerová I. & Münzbergová Z. 2011: Increased performance of Cirsium arvense from the invasive range. Flora 206, 1012 - 1019. doi:10.1016/j.flora.2011.07.007
Abela-Hofbauerová I., Münzbergová Z. & Skuhrovec J. 2011: The effect of different natural enemies on the performance of Cirsium arvense in its native range. Weed Research 51, 394 - 403. doi:10.1111/j.1365-3180.2011.00851.x
Bucharová A., Tájek P. & Münzbergová Z. 2011: Dynamika dvou vzácných druhů kapradin (Asplenium adulterinum a A. cuneifolium) na lokální a krajinné úrovni. (Dynamics of two rare fern species (Asplenium adulterinum and A. cuneifolium) on local and regional scale.) Příroda. Sborník prací z ochrany přírody 2011, 33 - 52.
Castro S., Münzbergová Z., Raabová J. & Loureiro J. 2011: Breeding barriers at a diploid-hexaploid contact zone in Aster amellus. Evolutionary Ecology 25, 795 - 814. doi:10.1007/s10682-010-9439-5
Černá L., Gabrielová J., Münzbergová Z., Mináriková T. & Dostálek T. 2011: Co prinesl projekt Priority druhove ochrany cevnatych rostlin. (What have we learned in the project Priorities of conservation of vascular plant species.) Ochrana přírody 66, 17 - 21.
Černá L., Gabrielová J., Münzbergová Z. & Rybka V. 2011: Změny v rozšíření kriticky ohrožených druhů rostlin v České republice na základě síťových map. (Changes in the distribution of critically endangered plant species in the Czech Republic on the basis of grid maps.) Příroda. Sborník prací z ochrany přírody 2011, 281 - 298.
Dostálek T. & Münzbergová Z. 2011: Populační dynamika a genetická diverzita kriticky ohroženého druhu Dracocephalum austriacum. (Population dynamics and genetic diversity of critically endangered Dracocephalum austriacum.) Příroda. Sborník prací z ochrany přírody 2011, 53 - 83.
Dostálek T. & Münzbergová Z. 2011: Stanovištní nároky a výběr hostitelů u poloparazitů rodu lněnka (Thesium). (Habitat requirements and host selectivity in hemiparasites from the genus Thesium.) Příroda. Sborník prací z ochrany přírody 2011, 201 - 225.
Dostál P. 2011: Plant competitive interactions and invasiveness: searching for the effects of phylogenetic relatedness and origin on competition intensity. American Naturalist 177, 655 - 667. doi:10.1086/659060
Dostál P. & Palečková M. 2011: Does relatedness of natives used for soil conditioning influence plant-soil feedback of exotics? Biological Invasions 13, 331 - 340. doi:10.107/s10530-010-9824-6
Gabrielová J., Černá L. & Münzbergová Z. 2011: Jak souvisí změny v rozšíření kriticky ohrožených druhů rostlin České republiky s jejich biologickými vlastnostmi a ekologickými nároky? (How are changes in distribution of critically endangered plant species of the Czech Republic connected with their biological and ecological traits?) Příroda. Sborník prací z ochrany přírody 2011, 345 - 371.
Gabrielová J., Fialová T. & Münzbergová Z. 2011: Jak je to s ohrožením kriticky ohrožených druhů rostlin České republiky v jiných evropských zemích? (Critically endangered plant species of the Czech Republic: what is the situation of their endangerment in other European countries?) Příroda. Sborník prací z ochrany přírody 2011, 299 - 343.
Gabrielová J., Münzbergová Z., Husáková I. & Chrtek J. 2011: Kriticky ohrožené druhy rostlin České republiky: Jak se odlišují svými biologickými a ekologickými vlastnostmi od hojných druhů? (Critically endangered plant species of the Czech Republic: Can we distinguish them from other plants using their biological and ecological traits?) Příroda. Sborník prací z ochrany přírody 2011, 247 - 279.
Heinken-Šmídová A. & Münzbergová Z. 2011: Faktory ovlivňující populační dynamiku kriticky ohroženého druhu Ligularia sibirica. (Factors influencing the population dynamics of a critically endangered plant species Ligularia sibirica.) Příroda. Sborník prací z ochrany přírody 2011, 127 - 147.
Latzel V., Klimešová J., Doležal J., Pyšek P., Tackenberg O. & Prach K. 2011: The association of dispersal and persistence traits of plants with different stages of succession in Central European man-made habitats. Folia Geobotanica 46, 289 - 302. doi:10.1007/s12224-010-9074-5
Latzel V., Malíková L. & Klimešová J. 2011: Compensatory growth of Euphorbia peplus regenerating from a bud bank. Botany-Botanique 89, 313 - 321. doi:10.1139/B11-018
Münzbergová Z., Castro S., Raabová J. & Pánková H. 2011: Biological flora of Central Europe: Aster amellus L. (Asteraceae). Perspectives in Plant Ecology Evolution and Systematics 13, 151 - 162. doi:10.1016/j.ppees.2011.03.002
Münzbergová Z., Gabrielová J. & Černá L. 2011: Priority druhové ochrany cévnatých rostlin České republiky. (Priorities of conservation of vascular plant species.) Příroda. Sborník prací z ochrany přírody 2011, 5 - 9.