Publications

Filter

   

Publications
Navrátilová J. 2023: Botanická zahrada Třeboň. (Botanical garden Třeboň.) Třeboňský svět 31, 8 - 8.
Navrátilová J. 2023: Léto v Botanické zahradě Třeboň. (Summer in Botanical garden Třeboň.) Třeboňský svět 31, 8 - 8.
Navrátiová J. 2023: Botanický ústav Akademie věd ČR, Vědecké pracoviště Třeboň. (Botanical Institute of the Czech Academy of Sciences, Třeboň Research Division.) In: Petra Pikna (ed.) Ročenka města Třeboň, Město Třeboň, Třeboň. 2022, 62 - 63.
Sekerka P. & Navrátilová J. 2023: Místo botanických zahrad v komplexní druhové ochraně rostlin. (The place of botanical gardens in complex plant species conservation.) Botanika 11, 26 - 27.
Navrátilová J. 2022: Botanická zahrada Třeboň. (Botanical garden Třeboň.) Třeboňský svět 2022, 11 - 11.
Navrátilová J. 2022: Botanická zahrada Třeboň v roce 2022. (Botanical Garden Třeboň in 2022.) Botanika 10, 22 - 24.
Navrátilová J. 2022: Dny otevřených dveří v botanické zahradě Třeboň. (Open days in Botanical Garden Třeboň.) Třeboňský svět 3O, 11 - 11.
Navrátiová J. & Navrátil J. 2022: Metodika ex situ zachování genofondu ohrožených jednoletých vlhkomilných bylin minerálně bohatých substrátů. Botanický ústav AV ČR, v.v.i..
Navrátiová J. & Navrátil J. 2022: Metodika ex situ zachování genofondu ohrožených jednoletých vlhkomilných bylin minerálně chudých substrátů. Botanický ústav AV ČR, v.v.i..
Navrátiová J., Navrátil J. & Hájek M. 2022: Medium-term changes of vegetation composition on fens of the rural landscape, tested using fixed permanent plots. Folia Geobotanica 57, 151 - 166. doi:10.1007/s12224-022-09421-2
Sekerka P., Caspers Z., Macháčková M.. & Navrátilová J. 2022: Metodika zachování genofondu klonálních rostlin ex situ. Botanický ústav AV ČR, v.v.i..
Navrátilová J. 2021: Botanická zahrada Třeboň. (Botanical Garden Třeboň.) Třeboňský svět 29, 7 - 7.
Navrátilová J. 2021: Dny otevřených dveří v botanické zahradě Třeboň. (Open days in Botanical Garden Třeboň.) Třeboňský svět 29, 13 - 13.
Navrátilová J. 2021: Výstava vodních a masožravých rostlin z celého světa. (Exhibition of aquatic and carnivorous plants from around the world.) Třeboňský svět 29, 9 - 9.
Sekerka P., Navrátilová J., Macháčková M., Caspers Z., Navrátil J. & Peroutková P. 2021: Metodika zachování rostlinného genofondu ex situ, manuál pro práci s genofondy rostlin v botanických zahradách, certifikovaná metodika..
Čížková E., Navrátilová J., Martinát S., Navrátil J. & Frazier R. J. 2020: Impact of Water Level on Species Quantity and Composition Grown from the Soil Seed Bank of the Inland Salt Marsh: An Ex-Situ Experiment. Land 9, 1 - 15. doi:10.3390/land9120533
Hájek M., Dítě D., Horsáková V., Mikulášková E., Peterka T., Navrátilová J., Jiménez-Alfaro B., Hájková P., Tichý L. & Horsák M. 2020: Towards the pan-European bioindication system: Assessing and testing updated hydrological indicator values for vascular plants and bryophytes in mires. Ecological Indicators 116, 1 - 10. doi:10.1016/j.ecolind.2020.106527
Chytrý M., Hájek M., Kočí M., Pešout P., Roleček J., Sádlo J., Šumberová K., Sychra J., Boublík K., Douda J., Grulich V., Härtel H., Hédl R., Lustyk P., Navrátilová J., Novák P., Peterka T., Vydrová A. & Chobot K. 2020: Červený seznam biotopů České republiky. (Red List of Habitats of the Czech Republic.) Příroda 41, 1 - 172.
Navrátilová J. 2020: Botanická zahrada Třeboň. (Botanical Garden Třeboň.) Třeboňský svět 28, 11 - 11.
Navrátilová J. 2020: Dny otevřených dveří v botanické zahradě Třeboň. (Open days in Botanical Garden Třeboň.) Třeboňský svět 28, 8 - 8.