Publications

Filter

   

Publications
Malíček J. & Palice Z. 2013: Lišejníky Žofínského pralesa. (Lichens of the Žofín Virgin Forest.) Živa 61, 105 - 107.
Palice Z. 2013: Nová lichenologická literatura XXII. (New lichenological literature, XXII.) Bryonora 51, 47 - 60.
Palice Z., Printzen C., Spribille T., Svensson M., Tønsberg T., Urbanavichene I., Yakovchenko L.S. & Ekman S. 2013: Taxonomy of the genus Myrionora, with a second species from South America. Lichenologist 45, 159 - 167. doi:10.1017/S0024282912000692
Steinová J., Bouda B., Halda J. P., Kukwa M., Malíček J., Müller A., Palice Z., Peksa O., Schiefelbein U., Svoboda D., Syrovátková L., Šoun J., Uhlík P. & Vondrák J. 2013: Lichens recorded during the 16th meeting of the bryological and lichenological section CBS in Slavkovský les mountains, April 2009. Bryonora 51, 1 - 14.
Urbanavichene I., Urbanavichus G., Mežaka A. & Palice Z. 2013: New records of lichens and lichenicolous fungi from the Southern Ural Mountains, Russia. II. Folia Cryptogamica Estonica 50, 73 - 80. doi:10.12697/fce.2013.50.10
Vondrák J., Frolov I., Říha P., Hrouzek P., Palice Z., Nadyeina O., Halici G., Khodosovtsev A. & Roux C. 2013: New crustose Teloschistaceae in Central Europe. Lichenologist 45, 701 - 722. doi:10.1017/S0024282913000455
Vondrák J., Palice Z., Mareš J. & Kocourková J. 2013: Two superficially similar lichen crusts, Gregorella humida and Moelleropsis nebulosa, and a description of the new lichenicolous fungus Llimoniella gregorellae. Herzogia 26, 31 - 48.
Wirth V., Hauck M., Schultz M., Palice Z. & Printzen C. 2013: Lecidea Ach. Schlüssel der Arten der Sammelgattung. TS 2: Auf Rinde und Holz. In: Wirth V., Hauck M. & Schultz M. (eds) Die Flechten Deutschlands. Stuttgart: Ulmer., 622 - 632.
Guttová A., Palice Z., Czarnota P., Halda J.P., Lukáč M., Malíček J. & Blanár D. 2012: Lišajníky Národného parku Muránska planina IV - Fabova hoľa. (Lichens of National Park Muránska planina IV – Fabova hoľa.) Acta Rerum Naturalium Musei Nationalis Slovaci Bratislava 58, 51 - 76.
Guttová A., Palice Z. & Paoli L. 2012: Výskyt Hyperphyscia adglutinata (lišajníky) na Slovensku. (Occurrence of Hyperphyscia adglutinata (lichens) in Slovakia.) Bryonora 49, 24 - 28.
Jørgensen P.M. & Palice Z. 2012: Collema paramense, sp. nova, with notes on Collema in the High Andes. Bibliotheca Lichenologica 108, 135 - 140.
Palice Z. 2012: Nová lichenologická literatura XXI. (New lichenological literature, XXI.) Bryonora 49, 53 - 60.
Špryňar P., Palice Z. & Soldán Z. 2012: Za mechorosty, lišejníky a cévnatými rostlinami Karlického údolí. (Botanical excursion to the Karlické údolí Valley: bryophytes, lichens and vascular plants.) Český kras 38, 11 - 13.
Jabłońska A., Palice Z. & Kukwa M. 2011: Notes on sorediate Porpidia species with a rusty coloured thallus from the Czech Republic. Bryonora 47, 8 - 13.
Lumbsch H.T. et al. (incl. Palice Z.) 2011: One hundred new species of lichenized fungi: a signature of undiscovered global diversity. Phytotaxa 18, 1 - 127.
Palice Z. 2011: Nová lichenologická literatura XX. (New lichenological literature, XX.) Bryonora 47, 81 - 88.
Palice Z., Printzen C., Spribille T. & Elix J. A. 2011: Notes on the synonyms of Lecanora filamentosa. Graphis Scripta 23, 1 - 7.
Jorgensen P. M. & Palice Z. 2010: Additions to the lichen family Pannariaceae in Ecuador. Nordic Journal of Botany 28, 623 - 628. doi:10.1111/j.1756-1051.2010.00773.x
Liška J. & Palice Z. 2010: Červený seznam lišejníků České republiky (verze 1.1). (Red List of lichens of the Czech Republic (version 1.1).) Příroda 29, 3 - 66.
Palice Z. 2010: Nová lichenologická literatura XIX. (New lichenological literature, XIX.) Bryonora 45, 53 - 63.