Publications

Filter

   

Publications
Malíček J., Palice Z., Vondrák J. & Tønsberg T. 2020: Japewia aliphatica (Lecanoraceae, lichenized Ascomycota), a new acidophilous, sorediate-blastidiate lichen from Europe. Phytotaxa 461, 21 - 30. https://doi.org/10.11646/phytotaxa.461.1.3
Orange A., Palice Z. & Klepsland J. 2020: A new isidiate saxicolous species of Porina (Ascomycota, Ostropales, Porinaceae). Lichenologist 52, 267 - 277. doi:10.1017/S0024282920000183
Palice Z. 2020: Česká a slovenská lichenologická bibliografie XXXII. (Czech and Slovak lichenological bibliography XXXII.) Bryonora 65, 22 - 27.
Palice Z. 2020: Some additions to and elucidations of the lichen biota of Český kras (Bohemian Karst, Central Bohemia, Czech Republic). Bryonora 65, 9 - 21.
Urbanavichus G., Vondrák J., Urbanavichene I., Palice Z. & Malíček J. 2020: Lichens and allied non-lichenized fungi of virgin forests in the Caucasus State Nature Biosphere Reserve (Western Caucasus, Russia. Herzogia 33, 90 - 138. doi:10.13158/heia.33.1.2020.90
Blanár D., Guttová A., Mihál I., Plášek V., Hauer T., Palice Z. & Ujházy K. 2019: Effect of magnesite dust pollution on biodiversity and composition of oak-hornbeam woodlands in the Western Carpathians. Biologia 74, 1591 - 1611. https://doi.org/10.2478/s11756-019-00344-6
Bouda F., Syrovátková L., Halda J. P., Malíček J., Palice Z. & Vondrák J. 2019: Lišejníky zaznamenané béhem 26. jarního setkání bryologicko-lichenologické sekce ČBS ve Zlatohorské vrchovině a v Jeseníkách v dubnu 2019. (Lichens recorded during the 26th Spring Meeting of the Bryological and Lichenological Section of the CBS in the Zlatohorská vrchovina hills and the Jeseníky Mts (Silesia), April 2019.) Bryonora 64, 1 - 20.
Flakus A., Etayo J., Pérez-Ortega S., Kukwa M., Palice Z. & Rodriguez-Flakus P. 2019: A new genus, Zhurbenkoa, and a novel nutritional mode revealed in the family Malmideaceae (Lecanoromycetes, Ascomycota). Mycologia 111, 593 - 611. doi:10.1080/00275514.2019.1603500
Guttová A., Halda J. P. & Palice Z. 2019: Lišajníky Muránskej planiny V. (Lichens of the Muránska planina Mts V.) Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti 41, 159 - 186.
Hofmeister J., Hošek J., Brabec M., Hermy M., Dvořák D., Fellner R., Malíček J., Palice Z., Tenčík A., Holá E., Novozámská E., Kuras T., Trnka F., Zedek M., Kašák J., Gabriš R., Sedláček O., Tajovský K. & Kadlec T. 2019: Shared affinity of various forest-dwelling taxa point to the continuity of temperate forests. Ecological Indicators 101, 904 - 912. doi:10.1016/j.ecolind.2019.01.018
Malíček J., Palice Z., Vondrák J., Kostovčík M., Lenzová V. & Hofmeister J. 2019: Lichens in old‑growth and managed mountain spruce forests in the Czech Republic: assessment of biodiversity, functional traits and bioindicators. Biodiversity and Conservation 28, 3497 - 3528. https://doi.org/10.1007/s10531-019-01834-4
Palice Z. 2019: Česká a slovenská lichenologická bibliografie XXXI. (Czech and Slovak lichenological bibliography XXXI.) Bryonora 63, 35 - 39.
Vondrák J., Urbanavichus G., Palice Z., Malíček J., Urbanavichene I., Kubásek J. & Ellis C. 2019: The epiphytic lichen biota of Caucasian virgin forests: a comparator for European conservation. Biodiversity and Conservation 28, 3257 - 3276. doi:10.1007/s10531-019-01818-4
Guttová A., Palice Z., Liška J. & Lackovičová A. 2018: Príspevok k poznaniu diverzity lišajníkov východného Slovenska. (Contribution to the knowledge of lichen diversity of the Eastern Slovakia.) Bulletin Slovenskej Botanickej Spoločnosti, Bratislava 40, 11 - 34.
Halda J., Bouda F., Malíček J., Palice Z., Svoboda D. & Vondrák J. 2018: Přírodní rezervace Černý důl - miniaturní relikt bukového pralesa v Orlických horách. (Nature Reserve Černý důl - a beech forest relict in the Orlické hory Mts.) Orlické hory a Podorlicko 25, 237 - 252.
Holien H. & Palice Z. 2018: Lecidea subhumida Vain., a pine wood specialist new to Scandinavia. Graphis Scripta 30, 59 - 64.
Malíček J., Bouda F., Kocourková J., Palice Z. & Peksa O. 2018: Zajímavé nálezy zástupců rodu Lecanora v České republice. (Interesting records of Lecanora species in the Czech Republic.) Bryonora 62, 24 - 39.
Malíček J., Palice Z., Acton A., Berger F., Bouda F., Sanderson N. & Vondrák J. 2018: Uholka primeval forest in the Ukrainian Carpathians – a keynote area for diversity of forest lichens in Europe. Herzogia 31, 140 - 171. https://doi.org/10.13158/099.031.0110
Malíček J., Palice Z. & Vondrák J. 2018: Additions and corrections to the lichen biota of the Czech Republic. Herzogia 31, 453 - 475.
Malíček J., Palice Z., Vondrák J., Łubek A. & Kukwa M. 2018: Bacidia albogranulosa (Ramalinaceae, lichenized Ascomycota), a new sorediate lichen from European old-growth forests. MycoKeys 44, 51 - 62. doi:10.3897/mycokeys.44.30199